Porozumienie samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych apeluje do Prezydenta RP

W dniu 6 lutego 2017 r. Porozumienie samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych przyjęło stanowisko nr 2/2017 dotyczące prośby do Prezydenta RP o spotkanie w przedmiocie zmian ustrojowych sądownictwa. Sygnatariusze Porozumienia zwrócili się do Prezydenta RP o spotkanie z przedstawicielami Porozumienia w celu zażegnania kryzysu wywołanego przez ostatnie propozycje legislacyjne dotyczące ustroju sądownictwa.
W ocenie sygnatariuszy Porozumienia zagrożona jest przyszłość państwa prawa w Polsce. Arbitralne decyzje oraz wypowiedzi polityków wskazują, że – z takim trudem odbudowane po 1989 roku – fundamenty demokratycznego, niezależnego oraz niezawisłego wymiaru sprawiedliwości są zagrożone.

Załączniki do pobrania

Zobacz także