Konferencja GPC Warsaw: Kształtowanie przyszłości alternatywnego rozwiązywania sporów i lepszego dostępu do wymiaru sprawiedliwości

W imieniu organizatorów zapraszamy na Konferencję GPC Warsaw. W dniu 31 marca 2017 r. (piątek) na Uniwersytecie Warszawskim w auli dawnej Biblioteki UW przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 obędzie się konferencja pt.: „Kształtowanie przyszłości alternatywnego rozwiązywania sporów i lepszego dostępu do wymiaru sprawiedliwości”.

Konferencja GPC Warsaw odbędzie się w ramach serii konferencji GPC, które w latach 2016 – 2017 odbywają się na całym świecie i których celem jest podjęcie dyskusji na temat sposobów lepszego dostępu do wymiaru sprawiedliwości oraz jakości metod rozstrzygania i rozwiązywania sporów w sprawach cywilnych, a w szczególności gospodarczych (postępowanie sądowe, mediacja, arbitraż).

Konferencja GPC Warsaw jest skierowana przede wszystkim do przedsiębiorców, radców prawnych, adwokatów, sędziów, mediatorów, arbitrów, przedstawicieli nauki oraz administracji publicznej. Delegaci będą mogli osobiście w czasie obrad, wziąć udział w specjalnie przygotowanej ankiecie i głosowaniu dotyczącym różnych metod rozstrzygania i rozwiązywania sporów.

W czasie czterech paneli, paneliści nawiążą do wyników ankiet i głosowań uczestników przeprowadzanych przy użyciu aplikacji w czasie Konferencji GPC Warsaw i omówią następującą tematykę:
1. Dostęp do wymiaru sprawiedliwości i systemu rozwiązywania sporów – oczekiwania i potrzeby użytkowników systemu.
2. W jaki sposób rynek zaspakaja obecnie potrzeby i oczekiwania związane z dostępem do wymiaru sprawiedliwości i systemem rozwiązywania sporów?
3. W jaki sposób system rozwiązywania sporów może zostać usprawniony? Przezwyciężenie trudności i wyzwań.
4. Zapewnienie lepszego dostępu do wymiaru sprawiedliwości: jakie działania powinny zostać podjęte i przez kogo?

Termin rejestracji na konferencję mija 20 marca br. W celu rejestracji prosimy wejść na stronę: http://formularze.wpia.uw.edu.pl/view.php?id=36947.

Osoby, które zarejestrują się do dnia 28 lutego, mogą skorzystać z obniżonej opłaty rejestracyjnej w wysokości 75 złotych. Liczba miejsc na konferencji GPC Warsaw jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń oraz uiszczenia opłaty. Ze względu na charakter głosowań organizatorzy dążą do zapewnienia równej liczby uczestników w każdej z pięciu grup uczestników: 1. przedsiębiorcy (w tym prawnicy wewnętrzni), 2. sędziowie i arbitrzy, 3. pełnomocnicy-doradcy, 4. mediatorzy, 5. inni (przedstawiciele administracji publicznej, świata nauki itp.).
W każdej grupie może zarejestrować się maksymalnie 25 osób.

W przypadku pytań prosimy o kontakt na numer (+48) 22 552 59 20 lub na adres: gpc-warsaw@wpia.uw.edu.pl
Więcej informacji o GPC Warsaw znajduje się także na stronie: www.mediacje.wpia.uw.edu.pl 

Załączniki do pobrania

Zobacz także