Posiedzenie CCBE w Warszawie. Radcowie prawni zaangażowani w działalność międzynarodową

W najbliższy czwartek i piątek, 28-29 września, przedstawiciele samorządu radców prawnych wezmą udział w Posiedzeniu CCBE, największej europejskiej organizacji skupiającej samorządy i stowarzyszenia prawnicze w Europie. Tematem przewodnim będzie sprawozdanie z obecnej sytuacji prawnej w Polsce i dyskusja na temat wojny w Ukrainie. Krajowa Izba Radców Prawnych jako największy samorząd prawniczy w Polsce jest współorganizatorem tego wydarzenia. W przyszłym roku KIRP obejmie prezydencję w organizacji.

Działalność zagraniczna to jeden z filarów Krajowej Radcy Radców Prawnych, realizowanych w ramach prac Komisji Zagranicznej i współpracujących z nią organizacjami międzynarodowymi. Jedną z nich jest CCBE, czyli Conseil des barreaux européens.

CCBE jest międzynarodową organizacją działającą w imieniu ponad miliona prawników europejskich. W organizacji tej zrzeszone są samorządy prawnicze i stowarzyszenia grupujące przedstawicieli zawodów prawniczych ze wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Ponadto w CCBE działa 13 delegacji z innych krajów na prawie organizacji stowarzyszonych i obserwatorów. Historia Conseil des barreaux européens to ponad pięć dekad reprezentowania organizacji członkowskich wobec instytucji europejskich – Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego w sprawach dotyczących wymiaru sprawiedliwości, rządów prawa oraz praw człowieka. Co warte podkreślenia, CCBE posiada także stałe delegacje przy Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz przy Europejskim Trybunale Praw Człowieka.

CCBE jest aktywne między innymi w obszarach związanych z respektowaniem praw człowieka, również w kontekście trwającej wojny w Ukrainie, sytuacji prawnej uchodźców i migrantów oraz w pracach nad konwencją o zawodzie prawnika w Unii. CCBE prowadzi wiele projektów m.in. coroczne opracowywanie informacji na potrzeby Tablicy Wyników Wymiaru Sprawiedliwości oraz sprawozdań na temat rządów prawa.

CCBE zaangażowane jest również w nawiązywanie kontaktów z innymi organizacjami prawniczymi i tworzenie optymalnych warunków do merytorycznej współpracy z między innymi Agencją Praw Podstawowych Unii Europejskiej i Europejską Fundacja Prawników.

Każdy kraj tworzy jedną delegację, nawet jeżeli na jego obszarze funkcjonuje kilka samorządów prawniczych, które należą do tej organizacji. Nie inaczej jest w przypadku polskiej delegacji, tworzonej przez Krajową Izbę Radców Prawnych oraz Naczelną Radę Adwokacką. Oba samorządy przewodniczą delegacji rotacyjnie, współdziałając i wspólnie uzgadniając stanowisko Polski. CCBE działa poprzez Sesję Plenarną, odbywającą się dwa razy w roku i podejmującą decyzje w najważniejszych sprawach, Komitet Stały, który obraduje pięć razy w roku i uchwala stanowiska oraz wytyczne w sprawach istotnych dla zawodów prawniczych, Prezydencję składająca się z Prezydenta oraz trzech Wiceprezydentów, komitety i grupy robocze, które opracowują projekty stanowisk, wytycznych, rekomendacji i zaleceń oraz  Sekretariatu zapewniającego obsługę organów CCBE.

Członkami Polskiej Delegacji z Krajowej Izby Radców Prawnych są: Maria Ślązak (Prezydent CCBE w 2015), Dariusz Gibasiewicz, Przewodnicząca EU Lawyers Committee Joanna Wisła-Płonka, Przewodniczący Permanent Delegation to the Court of Justice and the General Court and the EFTA Court Przemysław Kamil Rosiak.

W ramach posiedzenia na 28 września zaplanowano wizytę w Senacie RP i spotkanie przedstawicieli samorządów prawniczych, w tym Prezesa KRRP Włodzimierza Chróścika z Marszałkiem Senatu Tomaszem Grodzkim, Posiedzenie Komitetów CCBE i panel „Praworządność w Polsce – uwagi praktyczne dotyczące ochrony Rule of Law i jej obrony z perspektywy prawnika” (udział w nim wezmą m.in. r.pr. Mirosław Wróblewski i r.pr. Przemysław Rosiak).

Z kolei 29 września odbędzie się Standing Committee, podczas którego wygłoszone zostanie sprawozdanie z obecnej sytuacji prawnej w Polsce oraz przewidziana jest dyskusja na temat wojny na Ukrainie.

To właśnie 29 września, na specjalne zaproszenie Prezesa KRRP Włodzimierza Chróścika, udział w Posiedzeniu CCBE weźmie Oleksandra Matwijczuk, prawniczka walcząca o prawa człowieka w Ukrainie, aktywistka na rzecz reform demokratycznych, przewodnicząca Centrum Wolności Obywatelskich w Kijowie – organizacji, która w 2022 roku została uhonorowana Pokojową Nagrodą Nobla.

W spotkaniu udział weźmie również r.pr. Magdalena Bartosiewicz, przewodnicząca Komisji Praw Człowieka OIRP w Warszawie, członkini Komisji Praw Człowieka KRRP, koordynatorka działań Centrum Koordynacji Pomocy Prawnej oraz prawniczki na co dzień pracujące w Centrum Koordynacji Pomocy Prawnej dla obywateli Ukrainy.

Zobacz także