I posiedzenie Kapituły Funduszu Seniora X kadencji

W dniu 20 stycznia 2017 r. odbyło się I posiedzenie Kapituły Funduszu Seniora X kadencji. W skład Kapituły Krajowa Rada Radców Prawnych powołała na posiedzeniu w dniu 13 stycznia br.  osoby: przewodniczącego Mieczysława Humkę (OIRP Łódź) oraz Macieja Bebejewskiego (OIRP Poznań), Annę Komarską (OIRP Lublin), Andrzeja Ksokowskiego (OIRP Zielona Góra), Danutę Kubicę (OIRP Katowice), , Bożenę Nawrocką (OIRP Rzeszów), Franciszkę Pisańską (OIRP Szczecin), Annę Polańską (OIRP Kielce), Hannę Szynkiewicz-Wanat (OIRP Warszawa).

I posiedzenie Kapituły Funduszu Seniora

Kapituła Funduszu Seniora Krajowej Rady Radców Prawnych na pierwszym posiedzeniu  ustanowiła  Franciszkę Pisańską (OIRP Szczecin) Zastępcą Przewodniczącego, a  Hannę Szynkiewicz-Wanat (OIRP Warszawa) Sekretarzem Kapituły.

Kapituła Funduszu Seniora podjęła uchwałę o powołaniu nowej Rady Klubów Seniora w osobach:
– Przewodnicząca: Helena Oprzyńska-Pacewicz (OIRP Olsztyn),
– Zastępca Przewodniczącej: Teresa Kukieła (OIRP Łódź),
– Sekretarz: Jadwiga Grzemska (OIRP Zielona Góra).

Rada Klubów Seniora

Kapituła Funduszu Seniora przyjęła także plan pracy na 2017 r. oraz zaaprobowała inicjatywę Rady Klubów Seniora w sprawie zorganizowania w roku 2017 ogólnopolskich spotkań integracyjno – wczasowych radców prawnych seniorów.
Osobno publikujemy Komunikat Kapituły w tej sprawie. Zawiera on także informację o kontynuowanych przez Kapitułę Funduszu Seniora turnusach sanatoryjnych:  komunikat

Zobacz także