Szukajradcy.pl
Home / Aktualności / I posiedzenie Kapituły Funduszu Seniora X kadencji

I posiedzenie Kapituły Funduszu Seniora X kadencji

Z prawdziwą satysfakcją informuję, że Krajowa Rada Radców Prawnych powierzyła mi ponownie pełnienie w X Kadencji funkcji Przewodniczącego Kapituły Funduszu Seniora, podejmując na posiedzeniu w dniu 13 stycznia 2017 r. uchwałę Nr 20/X/2017 w sprawie powołania Kapituły Funduszu Seniora na okres X Kadencji, w skład której także powołała osoby: Maciej Bebejewski (OIRP Poznań), Anna Komarska (OIRP Lublin), Andrzeja Ksokowskiego (OIRP Zielona Góra), Danuta Kubica (OIRP Katowice), , Bożena Nawrocka (OIRP Rzeszów), Franciszka Pisańska (OIRP Szczecin), Anna Polańska (OIRP Kielce), Hanna Szynkiewicz-Wanat (OIRP Warszawa).

I posiedzenie Kapituły Funduszu Seniora

Kapituła Funduszu Seniora Krajowej Rady Radców Prawnych na pierwszym posiedzeniu w dniu 20 stycznia 2017 r. ustanowiła Kol. Franciszkę Pisańską (OIRP Szczecin) Zastępcą Przewodniczącego, a Kol. Hannę Szynkiewicz-Wanat (OIRP Warszawa) Sekretarzem Kapituły.

Kapituła Funduszu Seniora podjęła uchwałę o powołaniu nowej Rady Klubów Seniora w osobach:
– Przewodnicząca: Helena Oprzyńska-Pacewicz (OIRP Olsztyn),
– Zastępca Przewodniczącej: Teresa Kukieła (OIRP Łódź),
– Sekretarz: Jadwiga Grzemska (OIRP Zielona Góra).

Rada Klubów Seniora

Z przyjemnością informuję również, że z ramienia Prezydium KRRP opiekę nad Kapitułą Funduszu Seniora sprawował będzie w bieżącej X kadencji Kol. Bazyli Zacharczuk, członek Prezydium.

Kapituła Funduszu Seniora na pierwszym posiedzeniu przyjęła także plan pracy na 2017 r. oraz zaaprobowała inicjatywę Rady Klubów Seniora w sprawie zorganizowania w roku 2017 ogólnopolskich spotkań integracyjno – wczasowych radców prawnych seniorów.
W załączeniu Komunikat Kapituły w tej sprawie. Zawiera on także informację o kontynuowanych przez Kapitułę Funduszu Seniora turnusach sanatoryjnych.
Serdecznie zapraszam Koleżanki i Kolegów radców prawnych seniorów do uczestnictwa w zaproponowanych spotkaniach integracyjno – wczasowych.

Przewodniczący
Kapituły Funduszu Seniora
r.pr. Mieczysław Humka