Posiedzenie Komisji Etyki i Wykonywania Zawodu KRRP

W Toruniu trwa trzydniowe spotkanie koordynacyjne osób odpowiedzialnych za wykonywanie zawodu w Okręgowych Izbach Radców Prawnych oraz Komisji Etyki i Wykonywania Zawodu Krajowej Rady Radców Prawnych, w którym wzięli udział Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych – Włodzimierz Chróścik i Wiceprezesi Krajowej Rady Radców Prawnych Zbigniew Tur i Ryszard Ostrowski, a także Główny Rzecznik Dyscyplinarny – Gerard Dźwigała i Przewodniczący Wyższego Sądu Dyscyplinarnego – Krzysztof Górecki.

Spotkanie otworzył Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych – Włodzimierz Chróścik, który poruszył kwestie dotyczące:
• zmian w ustawie o radcach prawnych,
• informatyzacji samorządu radców prawnych w zakresie działalności wewnętrznej samorządu, w tym potrzeby ujednolicenia systemu w zakresie zdobywanych punktów szkoleniowych w ramach doskonalenia zawodowego,
• legitymacji radców prawnych oraz aplikantów radcowskich w aplikacji mObywatel.

Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych podkreślił również, że istotną kwestią w najbliższych miesiącach będzie przygotowanie radców prawnych do nowego obowiązku, jakim jest system e-Doręczeń, w tym celu samorząd radców prawnych rozpoczął już pierwsze publikacje materiałów instruktażowych oraz zaczął przeprowadzać szkolenia dla radców prawnych.

Na dziś i jutro zaplanowane są panele szkoleniowe i dyskusyjne z zakresu wykonywania zawodu radcy prawnego oraz współpracy z pionem dyscyplinarnym, a także inne zakresy tematyczne związane z prawidłowym funkcjonowaniem zawodu radcy prawnego.

 

Zobacz także