Posiedzenie Komitetu ds. Zagranicznych KRRP

W ramach popularyzacji działalności zagranicznej Krajowej Rady Radców Prawnych i wspierania kontaktów zagranicznych okręgowych izb radców prawnych, w dniu 14 kwietnia 2016 roku odbyło się posiedzenie Komitetu ds. Zagranicznych KRRP w kolejnej Izbie Okręgowej – w Katowicach.

Jednym z priorytetów aktywności zagranicznej naszego samorządu jest włączanie w tę działalność jak największej liczby radców prawnych oraz przekazywanie wiedzy i kontaktów z zagranicznymi samorządami i prawnikami celem ich dalszego wykorzystania przez Izby i ich członków. W posiedzeniu aktywnie uczestniczył r. pr. Ryszard Ostrowski, Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach oraz przedstawiciele Komisji Zagranicznej Izby pod przewodnictwem  r. pr. Piotra Bobera, którzy serdecznie przyjęli członków Komitetu z całego kraju.

Zobacz także