„Prawnicy na rzecz równości. Lokalne platformy współpracy.” – relacja z konferencji

11 kwietnia br. w Toruniu odbyła się, organizowana przez Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego we współpracy z Komisją Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, Komisją Praw Człowieka przy Krajowej Izbie Radców Prawnych i Norweską Radą Adwokacką (Den Norske Advokatforening) przy współpracy z Kujawsko-Pomorską Izbą Adwokacką, konferencja podsumowującą projekt  “Prawnicy na rzecz równości. Lokalne platformy współpracy”.

Na program konferencji składały się dwa panele: “Współpraca organizacji pozarządowych z profesjonalnymi pełnomocnikami i pełnomocniczkami na rzecz osób doświadczających dyskryminacji – dotychczasowe doświadczenia, możliwości i wyzwania” oraz “W poszukiwaniu dobrych praktyk angażowania samorządów zawodowych w działalność antydyskryminacyjną – perspektywa środowiska prawniczego”. W panelach udział wzieli zarówno przedstawiciele i przedstawicielki środowiska prawniczego jak również osoby wykonujące zawody prawnicze w ramach organizacji pozarządowych, dzięki czemu zaprezentowano perspektywę obydwu środowisk, omawiając konkretne zagadnienia potencjalnej współpracy.

W konferencji, oprócz osób zaproszonych do panelu uczestniczyło 40 osób z całej Polski. W dużej mierze były to osoby, które brały udział w spotkaniach sieciujących lokalne organizacje z poszczególnymi radami adwokackimi i izbami radcowskimi. Każdy z paneli kończyła dyskusja, nt. potrzeby realizowania proponowanych działań zarówno z perspektywy profesjonalnych pełnomocników/czek procesowych i organizacji, a także społeczeństwa obywatelskiego. Na konferencji zaprezentowano również publikację projektu, “Pro bono dla równości. Współpraca samorządów prawniczych i organizacji pozarządowych. Przewodnik” rekomendowaną przez Rzecznika Praw Obywatelskich dr Adama Bodnara, prezesa KIRP r.pr. Dariusza Sałajewskiego oraz prezesa NRA adw. Andrzeja Zwarę.

Publikacja: “Pro bono dla równości. Współpraca samorządów prawniczych i organizacji pozarządowych. Przewodnik”

Zdjęcia z wydarzenia dostepne są na profilu PTPA na portalu Facebook.

notatka z konferencji

Konferencja organizowana była w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

 

Zobacz także