Posiedzenie Komitetu Stałego CCBE – Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy

W dniu 8 lutego 2024 roku we  Wiedniu odbyło się Posiedzenie Komitetu Stałego CCBE – Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy. Polską Delegację w tej organizacji współtworzą Krajowa Izba Radców Prawnych oraz Naczelna Rada Adwokatów, a w jej skład weszli r. pr. Przemysław Kamil Rosiak – Przewodniczący Polskiej Delegacji, r.pr. Maria Ślązak, była Prezes CCBE, oraz adw. Bartosz Grohman.

Na wstępie Komitet Stały CCBE przyjął protokół z posiedzenia Standing Committee, odbytego w Warszawie 29 września 2023 roku. Prezydium CCBE po raz kolejny bardzo pozytywnie wypowiedziało się o jego organizacji i przyjętych podczas obrad uchwałach.

W czasie posiedzenia wśród poruszonych spraw znalazły się nadchodzące wydarzenia szkoleniowe współorganizowane przez CCBE i Europejską Fundację Prawników oraz plany uruchomienia nowej strony internetowej CCBE. Dyskutowano również na temat raportu dotyczącego przestrzegania praworządności w państwach członkowskich UE oraz o nowej strategii CCBE w zmieniającej się Unii Europejskiej. Przedstawiciel Adwokatury Ukrainy, Valentyn Gvozdiy, omówił aktualną sytuację w Ukrainie. Uczestnicy odbyli również dyskusję nt. nowej strategii CCBE w zmieniającej się Unii Europejskiej.

Zobacz także