Posiedzenie Komitetu Stałego CCBE

W dniach 3-5 lutego delegacja KRRP wzięła udział w pierwszym w tym roku posiedzeniu Komitetu Stałego CCBE, nadzwyczajnej Sesji Plenarnej oraz w obradach komisji i grup roboczych tej organizacji. Prezes KRRP uczestniczył w uroczystym pożegnaniu odchodzącej Prezydent CCBE r. pr. Marii Ślązak, które miało miejsce 3 lutego wieczorem w trakcie uroczystej kolacji wydanej przez CCBE na zakończenie kadencji ustępującej Prezydent. W trakcie tego wzruszającego pożegnania nowo wybrany Prezydent  CCBE, francuski prawnik Michel Benichou, podkreślił szczególne zaangażowanie Marii Ślązak w prace organizacji, w tym zainicjowanie w trakcie jej kadencji szeregu przedsięwzięć takich jak stałe prace komisji o przyszłości usług prawniczych, zawieranie porozumień twinningowych o współpracy między samorządami członkowskimi CCBE czy tłumaczenie Newslettera CCBE na języki narodowe. Podziękował też za niezwykłą Sesję Plenarną w Gdańsku z udziałem Prezydenta Lecha Wałęsy, która w opinii wielu delegacji została uznana za najlepszą Sesję Plenarną od wielu lat. W odpowiedzi Prezydent Ślązak podziękowała nowemu prezydentowi, wszystkim członkom CCBE, a szczególnie polskiej delegacji za wsparcie w trakcie trwania jej mandatu. Na zakończenie Michel Benichou i reprezentanci szeregu samorządów prawniczych wręczyli mec. Marii Ślązak kwiaty i drobne upominki dziękując za jej pracę na stanowisku Prezydenta CCBE.

Prezes KRRP wziął również udział w posiedzeniu nadzwyczajnej Sesji Plenarnej CCBE, w trakcie którego potwierdzono wybór nowej Prezydencji CCBE w składzie: Michel Benichou z Francji – Prezydent, Ruthven Gemmel z Wielkiej Brytanii – Pierwszy Wiceprezydent, Antonin Mokry z Czech – Drugi Wiceprezydent i Jose de Freitas z Portugalii – Trzeci Wiceprezydent. Następnie ustępująca Prezydent Maria Ślązak ogłosiła przyznanie dorocznej nagrody CCBE w dziedzinie praw człowieka azerskiemu prawnikowi Intigamowi Aliyevowi, który od sierpnia 2014 roku przebywa w więzieniu; nowy Prezydent Michel Benichou i przewodniczący komisji praw człowieka CCBE Patrick Henry zakomunikowali przyznanie nagrody drugiemu laureatowi – chińskiej firmie prawniczej Fengrui, której działalność została sparaliżowana przez chińskie władze po aresztowaniu kilkudziesięciu prawników pracujących na jej rzecz. W imieniu uwięzionego Intigama Aliyeva nagrodę odebrało dwoje jego dzieci, a ponadto zebrani wysłuchali wideo-przesłania chińskiego uchodźcy i prawnika Teng Biao przebywającego na wygnaniu w USA.

Zobacz także