Posiedzenie Krajowej Rady Radców Prawnych

W dniach 11 i 12 grudnia 2015 r. w Warszawie odbyło się XI posiedzenie Krajowej Rady Radców Prawnych IX kadencji. Poza stanowiskami, Krajowa Rada podjęła następujące uchwały:
– w sprawie Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku;
– w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z PZU Pomoc SA o współpracy w zakresie obsługi ubezpieczeń pomocy prawnej;
– w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie aneksu do umowy generalnej w sprawie programu ubezpieczeniowego odpowiedzialności cywilnej radców prawnych;
– zmieniającej Regulamin odbywania aplikacji radcowskiej;
– w sprawie określenia zasad przeprowadzenia w okręgowych izbach radców prawnych wyborów delegatów na XI Krajowy Zjazd Radców Prawnych oraz liczby tych delegatów, a także przedstawicieli aplikantów radcowskich;
– w sprawie planu pracy Krajowej Rady Radców Prawnych na 2016 r.

Zobacz także