Szukajradcy.pl
Home / Aktualności / Rozstrzygnięcie II edycji konkursu na najlepsze projekty zagraniczne

Rozstrzygnięcie II edycji konkursu na najlepsze projekty zagraniczne

Komisja konkursowa w składzie: r.pr. Andrzej Kaliński, r.pr. Alicja Kujawa oraz r.pr. Stefan Mucha przyznała nagrody w II edycji konkursu na najlepsze projekty zagraniczne okręgowych izb radców prawnych. Wpłynęło dziewięć wniosków konkursowych spełniających kryteria formalne.
Wyniki:
– 1 miejsce i nagrodę w wysokości 20 000 zł otrzymała OIRP w Warszawie za projekt „Aplikacja mobilna LawBay”.
– 2 miejsce i nagrodę w wysokości 10 000 zł otrzymała OIRP we Wrocławiu za projket „Występowanie przed Sądem. Sztuka czy rzemiosło”.
– 3 miejsce i nagrodę w wysokości 5 000 zł otrzymała OIRP w Lublinie za projekt „Prawo bez granic”.

„Aplikacja mobilna LawBay” – OIRP Warszawa
Projekt zakłada stworzenie dwujęzycznej aplikacji mobilnej na smartfony i tablety, zawierającej aktualizowane na bieżąco informacje o szkoleniach krajowych i zagranicznych, konferencjach i seminariach, a także o innych wydarzeniach, np. sportowych, integracyjnych czy akcjach pro bono.

„Występowanie przed Sądem. Sztuka czy rzemiosło” – OIRP Wrocław
Projekt zakłada zorganizowanie praktycznych warsztatów dla aplikantów i młodych radców prawnych z umiejętności występowania przed sądem. Warsztaty będą obejmować pracę z kazusami z polskiej jurysdykcji, naukę usystematyzowanej analizy sprawy oraz technik i sposobów argumentowania i przeprowadzania dowodów przez sądem ze szczególnym uwzględnieniem prowadzenia przesłuchania świadków. Szkolenie w języku angielskim będzie prowadzone przez barristów angielskich.

„Prawo bez granic” – OIRP Lublin
Projekt zakłada organizację konferencji dla 26 prawników ukraińskich i uczestników polskich na cztery tematy:
– zasady zatrudniania obywateli polskich i ukraińskich odpowiednio w Polsce i na Ukrainie,
– prawne i faktyczne możliwości powrotu do kraju obywateli RP z terenów zajmowanych przez separatystów,
– plan decentralizacji Ukrainy w odniesieniu do modelu polskiego,
– współpracy i wzajemnej pomocy prawnej w sprawach granicznych miedzy Polską i Ukrainą.
Dodatkowo planuje się uruchomienie platformy informatycznej do wymiany informacji miedzy uczestnikami projektu.