Posiedzenie Krajowej Rady Radców Prawnych

Krajowa Rada Radców Prawnych spotkała się na kwartalnym posiedzeniu. Dwudniowe spotkanie odbyło się w Kołobrzegu, na zaproszenie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie.

Podczas posiedzenia poruszono temat Kongresu Prawników Polskich, który referował Maciej Bobrowicz, Prezes KRRP.

Prezes Zarządu Fundacji „Subsidio Venire” r.pr. Bartłomiej Tkacz przedstawił informację na temat wyników finansowych i działalności Fundacji oraz przedstawił plany działania Fundacji „Subsidio Venire”.

Członkowie Krajowej Rady Radców Prawnych omówili także bieżące prace nad organizacją jubileuszu 35-lecia samorządu radców prawnych. Odbyto także dyskusję nad propozycją zmiany Uchwały Nr 103/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku. Podczas posiedzenia podjęto także temat niemożności prowadzenia przed radcę prawnego prowadzącego kancelarię oraz spółkę, w której wspólnikami są radcowie prawni i adwokaci, działalności innej niż świadczenie pomocy prawnej.

Podczas Posiedzenia Krajowej Rady Radców Prawnych podjęto m.in. uchwały dotyczące zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Krajowej Rady Radców Prawnych, zatwierdzenia sprawozdania finansowego Krajowej Rady Radców Prawnych za rok 2016, w sprawie wskazania kandydatów na członków komisji egzaminacyjnych II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości.

Zobacz także