Posiedzenie Krajowej Rady Radców Prawnych

Budżet Krajowej Rady Radców Prawnych na 2019 rok, plan pracy KRRP, Centrum Szkolenia Ustawicznego Radców Prawnych, Centrum Mediacji Gospodarczej, Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji oraz Centrum Edukacji Prawnej na 2019, a także zakup lokalu z przeznaczeniem na siedzibę KIRP to główne tematy, jakimi zajęła się Krajowa Rada Radców Prawnych na posiedzeniu 7 i 8 grudnia br.

W pierwszym dniu obrad zatwierdzono budżet KRRP oraz budżety agend na 2019 rok. Krajowa Rada wyraziła ponadto zgodę na zakup lokalu w Warszawie z przeznaczeniem na siedzibę KIRP.
Podczas grudniowego posiedzenia KRRP wprowadzono także korekty do regulaminu działalności finansowej samorządu radców prawnych, regulaminu funkcjonowania Centrum Szkolenia Ustawicznego Radców Prawnych i regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej, a także wybrano przedstawicieli samorządu radców prawnych do składu komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2019 r.
W drugim dniu posiedzenia członkowie KRRP powołali nowego przewodniczącego kolegium redakcyjnego kwartalnika „Radca Prawny. Zeszyty Naukowe”. Został nim dr hab. Jakub Zięty reprezentujący Okręgową Izbę Radców Prawnych w Olsztynie.
Ponadto Kierownik Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Rafał Stankiewicz zaprezentował przygotowane przez OBSiL założenia zmian do regulaminu działalności samorządu radców prawnych oraz regulaminu obrad KRRP.
Krajowa Rada przyjęła również uchwałę w sprawie wyboru podmiotu do badania sprawozdania finansowego Krajowej Izby Radców Prawnych za 2018 r.

Zobacz także