Posiedzenie Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego

Pod przewodnictwem Krajowej Rady Radców Prawnych, 25 stycznia 2023 roku w siedzibie KIRP, odbyło się hybrydowe posiedzenie Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego. W trakcie spotkania poruszono m.in. sprawy związane z organizacją Pikniku Porozumienia, a także omówiono kwestie technicznej działalności OPSZZP.

Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych Włodzimierz Chróścik rozpoczął spotkanie od przedstawienia planu pracy Porozumienia na najbliższe tygodnie.

Następnie Sekretarz KRRP Agnieszka Gajewska-Zabój poinformowała przedstawicieli poszczególnych Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego, że Krajowa Izba Radców Prawnych rozpoczęła pracę nad stworzeniem nowej strony internetowej OPSZZP.

– Każdy Samorząd będzie mógł prezentować aktualne inicjatywy i opisywać swoje działania – powiedziała Sekretarz KRRP Agnieszka Gajewska-Zabój. – Znajdą się tam także m.in. statystyki dotyczące poszczególnych Samorządów oraz stanowiska podjęte przez Porozumienie – dodał Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik.

Później dyskutowano nad terminem i formułą Pikniku Porozumienia w ramach Ogólnopolskiego Dnia Otwartego Porozumienia Zawodów Zaufania Publicznego. Zdecydowano, że tak jak i rok temu, także w 2023 roku wydarzenie powinno odbyć się we wrześniu. W trakcie pikniku będzie można się spotkać z przedstawicielami Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego, którzy przybliżą, na czym polega ich codzienna praca i jakie jest jej znaczenie społeczne. Sprawą otwartą pozostaje jeszcze formuła Pikniku Porozumienia – czy będzie to jedno ogólnopolskie wydarzenie, czy kilka równoległych w poszczególnych regionach kraju.

Przedstawiciel Izby Architektów RP przedstawił stanowisko w sprawie ponownego podjęcia prac nad ustawą o zawodzie architekta. Przedstawiciele Porozumienia będą kontynuować rozmowy na ten temat na kolejnych posiedzeniach.

Krajowa Rada Radców Prawnych objęła prezydencję w Ogólnopolskim Porozumieniu Samorządów Zawodów Zaufania 23 listopada 2022 r.

Zobacz także