Wideospotkanie Prezydium KRRP

Realizacja projektu Centralnego Systemu Obsługi Radców Prawnych i projektu podcastów o tematyce prawniczej, wskazanie przedstawicieli samorządu radcowskiego do składu dodatkowych komisji egzaminacyjnych podczas tegorocznego egzaminu radcowskiego to główne tematy poruszone podczas wideospotkania Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych 24 stycznia w formule online.

Na początku posiedzenia Sekretarz KRRP Agnieszka Gajewska-Zabój przedstawiła oferty i rekomendacje dotyczące wykonania Centralnego Systemu Obsługi Radców Prawnych, czyli nowego, złożonego projektu informatycznego wdrażanego przez Krajową Radę Radców Prawnych.

CSORP ma zawierać moduły, które nie tylko będą umożliwiały izbom prowadzenie ewidencji radców prawnych i aplikantów, ale również prowadzenie aplikacji, repertorium spraw dyscyplinarnych, spraw z urzędu i doskonalenia zawodowego.

Następnie Wiceprezes KRRP Zbigniew Tur omówił projekt uchwały w sprawie wskazania przedstawicieli samorządu radców prawnych do składu dodatkowych komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego wyłącznie w 2023 r.

Ponadto podczas spotkania Wiceprezes KRRP Aleksandra Gibuła zreferowała tematykę dotyczącą realizacji podcastów o tematyce prawniczej.

Wideospotkanie Prezydium KRRP było również okazją do rozmowy dotyczącej XIX Ogólnopolskich Mistrzostw Narciarskich i Snowboardowych Radców Prawnych i Aplikantów, które odbędą się w dniach 2-5 marca 2023 r. w Krynicy Zdroju.

Zobacz także