Posiedzenie Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych

7 września 2016 r. w siedzibie KRRP odbyło się kolejne spotkanie Porozumienia samorządów zawodowych i zawodów prawniczych.

W trakcie spotkania omówiono najbardziej aktualne wydarzenia związane z funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości, a nadto dyskutowano nad organizacją konferencji „Udział sędziego w debacie publicznej”, wynikami ankiety dotyczącej edukacji prawnej społeczeństwa, perspektywami współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości w zakresie ADR i sprawami organizacyjnymi Porozumienia, w tym o możliwości współpracy z uniwersyteckimi wydziałami prawa.

Przez najbliższy rok pracami Porozumienia pokieruje Krajowa Rada Radców Prawnych. W pierwszym roku swojego funkcjonowania Porozumienie pracowało pod przewodnictwem Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”.

Zobacz także