Posiedzenie Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych – 16.04.2024 r.

Działania związane z Międzynarodowym Dniem Mediacji, promocją zawodu radcy prawnego i udziałem przedstawicieli KIRP w nadchodzących wydarzeniach w Polsce i za granicą były tematem dyskusji podczas posiedzenia Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych. Posiedzenie pod przewodnictwem Prezesa KRRP Włodzimierza Chróścika odbyło się 16 kwietnia w siedzibie KIRP.

Spotkanie rozpoczęło się od podsumowania bieżących spraw. Następnie omówiono kwestie związane z działaniami dotyczącymi budowania wizerunku radcy prawnego. Prezydium podjęło decyzje w sprawie kontynuowania badań rozpoznawalności zawodu radcy oraz w sprawie produkcji materiałów wizerunkowych i promocyjnych dotyczących zawodu radcy prawnego.

Jednym z istotnych punktów obrad były też planowane działania związane z obchodami tegorocznego Międzynarodowego Dnia Mediacji, który odbędzie się w październiku. Prezydium KRRP podjęło decyzję o organizacji konferencji z tej okazji. Dokonano również zmian w regulaminie konkursu „Ambasador Mediacji”, który KIRP organizuje już piąty raz. Zgłoszenia do konkursu, którego celem jest promowanie instytucji mediacji jako pozasądowej, efektywnej metody rozwiązywania sporów, ukierunkowane na zwiększenie popularności jej zastosowania, przyjmowane będą do 10 maja br.

Prezydium podjęło uchwały w sprawie uczestnictwa przedstawicieli KIRP w zbliżających się istotnych wydarzeniach i konferencjach, w tym w „Development of the human rights lawyers’ community: theory and practice” organizowanej przez Center for Constitutionalism and Human Rights, European Humanities University oraz Belarusian Human Rights House w Wilnie w dniach 19 – 20 kwietnia br. i XVI Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach w dniach 7-9 maja 2024 r.

Ponadto podczas posiedzenia Prezydium wyraziło zgodę na organizację stacjonarnych posiedzeń  Komisji Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów (ADR) oraz przedstawicieli Ośrodków Mediacji Radców Prawnych, jak również Komisji Doskonalenia Zawodowego z przedstawicielami Okręgowych Izb Radców Prawnych.

Prezydium podjęło także decyzję o przyznaniu honorowego patronatu KRRP nad dwoma ważnymi projektami. Pierwszym z nich jest jubileuszowa 25. edycja badania „Studenci Prawa w Polsce”, które ma na celu poznanie i zweryfikowanie sytuacji młodych osób na polskich uczelniach, ale także wpływ na branżę prawniczą w przyszłości. Drugim projektem jest Organizowany cyklicznie Ogólnopolski Zjazd Dziekanów Wydziałów Prawa, organizowany w Katowicach w dniach 5-7 czerwca 2024 r., który zgromadzi dziekanów i prodziekanów wydziałów prawa z całej Polski.

Podczas posiedzenia, Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych podjęło łącznie XIX uchwał w sprawach istotnych dla samorządu radców prawnych.

Zobacz także