Posiedzenie Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych – 5.03.2024 r.

5 marca br. odbyło się kolejne w tym roku posiedzenie Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych. Pod przewodnictwem Wiceprezesa KRRP Zbigniewa Tura dyskutowano m.in. o zbliżającym się posiedzeniu Krajowej Rady Radców Prawnych i kwestiach związanych z organizacją Turnieju Arbitrażowego dla aplikantów radcowskich. Prezydium w uznaniu zasług i znaczącego wkładu pracy na rzecz samorządu radców prawnych zadecydowało również o przyznaniu honorowych odznak „Zasłużony dla Samorządu Radców Prawnych”.

W ramach posiedzenia omówiono kwestie związane z organizacją posiedzenia Krajowej Rady Radców Prawnych, które odbędzie się w dniach 15-16 marca br. w Spocie. Prezydium poruszyło także kilka kwestii organizacyjnych związanych z funkcjonowaniem biura KRRP oraz prowadzoną działalnością wydawniczą, czyli dwumiesięcznikiem „Radca Prawny” i kwartalnikiem „Radca Prawny. Zeszyty Naukowe”.

Podczas posiedzenia Prezydium dokonało zmian w składach Komisji Egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Katowicach i Łodzi. Rozmawiano również o organizacji tegorocznej edycji Turnieju Arbitrażowego dla aplikantów radcowskich „Mistrz Arbitrażu 2024” i zaakceptowano Regulamin Turnieju.

Prezydium przeanalizowało również dotychczasową współpracę z Fundacją Dialog i wyraziło zgodę na jej przedłużenie w celu wspólnej realizacji projektu Centrum Koordynacji Pomocy Prawnej finansowanego przez Norwegian Refugee Council, skierowanego na utrzymanie infolinii z informacją prawną dla uchodźców.

Podczas spotkania Prezydium podjęło także decyzję o przyznaniu honorowego patronatu KRRP nad Konferencją „Akt o usługach cyfrowych okiem autorów komentarzy”, organizowanej w dniu 15 marca 2024 r. przez Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, OIRP w Łodzi oraz Katedrę Europejskiego Prawa Gospodarczego WPiA UŁ.

Prezydium zatwierdziło regulamin organizowanego konkursu plastycznego dla dzieci w trzech grupach wiekowych: 5-7 lat, 8-10 lat oraz 11-13 lat, noszącego tytuł „Radca prawny – obrońca praw dzieci z całego świata”. Realizacja konkursu zaplanowana jest w okresie od 15 kwietnia 2024 roku do 4 czerwca 2024 roku. Ceremonia wręczenia nagród przewidziana jest w dniu 7 czerwca 2024 r.

Istotnym punktem spotkania było także podjęcie uchwały w sprawie przyznania odznak honorowych „Zasłużony dla Samorządu Radców Prawnych”. Prezydium postanowiło przyznać łącznie 64 odznaki członkom i pracownikom Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie.

Podczas posiedzenia Prezydium KRRP podjęło łącznie 26 uchwał.

 

 

Zobacz także