Posiedzenie Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych – 9.01.2024 r.

Pierwsze w tym roku posiedzenie Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych, które odbyło się 9 stycznia w warszawskiej siedzibie KIRP, poświęcone zostało głównie tematom związanym z organizacją pracy biura i planowanym w 2024 r. działaniom. Obradom tradycyjnie przewodniczył Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik.

Podczas spotkania omówiono wiele istotnych spraw bieżących. Prezydium podjęło decyzje w niezbędnych dla sprawnego funkcjonowania biura kwestiach formalnych i organizacyjnych związanych z działalnością samorządu. Prezydium przyjęło uchwały dotyczące m.in. udziału przedstawicieli KRRP w posiedzeniach CCBE w I półroczu i w Konferencji Prezydentów Europejskich Stowarzyszeń Prawniczych w Wiedniu, istotnych ze względu na objęcie w br. przez KRRP przewodnictwa w polskiej reprezentacji w tej międzynarodowej organizacji.

Ważną częścią spotkania było również omówienie planowanych działań komunikacyjnych i edukacyjnych. Prezydium podjęło decyzję o kontynuacji realizacji videocastów „Prawie prawniczo, czyli radcowie prawni o…”, kierowanych do szerokiej grupy odbiorców. Przyjęto również uchwały dotyczące IX Edycji Ogólnopolskiej Akademii – Konkursu Wiedzy o Prawie, w tym uchwałę dotyczącą regulaminu konkursu. Konkurs startuje już w styczniu, a w finale, który odbędzie się w kwietniu br. do wygrania będą nagrody pieniężne i rzeczowe.

Prezydium pochyliło się również nad kwestiami związanymi z edukacją aplikantów i organizacją zajęć przedegzaminacyjnych w 2024 r. Podjęto także uchwały w sprawie organizacji i ustalenia Regulaminu niebawem startującego konkursu: „Turniej Negocjacyjny dla Aplikantów Radcowskich – Negocjator Roku 2024”.

Podczas posiedzenia Prezydium przyjęło też obowiązujące w bieżącym roku wytyczne w zakresie współpracy KRRP z innymi podmiotami oraz obejmowania patronatem honorowym KRRP. Podjęto decyzję o objęciu honorowym patronatem KRRP X Ogólnopolskich Mistrzostw Lekarzy i Prawników w Szachach, które odbędą się w dniach 19-21 stycznia br.

Podczas posiedzenia podjęto 22 uchwał.

Zobacz także