TRALIM 3 – seminarium dotyczące prawa migracyjnego – 4 marca 2024 r., Ateny

Do 2 lutego 2024 r. radcowie prawni mogą nadsyłać zgłoszenia do udziału w wydarzeniu w ramach projektu TRALIM 3 dotyczącego prawa migracyjnego. Seminarium odbędzie się 4 marca 2024 roku w Atenach. Aby wziąć w nim udział należy przesłać zgłoszenie zawierające list motywacyjny w języku angielskim. Do udziału w seminarium zostanie wybrana jedna osoba.

Zgłoszenia należy wysyłać na adres komisjazagraniczna@kirp.pl. Prosimy o załączenie listu motywującego w języku angielskim. Uwaga! Tylko takie zgłoszenia będą rozpatrywane.

Uczestnikom, którzy wezmą udział w seminariach przysługuje prawo do dodatku na podróż, który jest ustalany przez Komisję Europejską, w celu pokrycia kosztów podróży z miejsca zatrudnienia do miejsca przeznaczenia i z powrotem. Podstawą do obliczenia wysokości dodatku na podróż jest odległość liniowa pomiędzy miejscem zatrudnienia a miejscem docelowym osoby podróżującej. Aby dokonać tych obliczeń, uczestnicy powinni sięgnąć po kalkulator odległości Komisji Europejskiej, który można znaleźć na stronie: https://commission.europa.eu/funding-tenders/procedures-guidelines-tenders/information-contractors-and-beneficiaries/calculate-unit-costs-eligible-travel-costs_en. Ważne! Ceny podane na stronie KE dotyczą podróży w obie strony.

Uczestnikom wydarzenia w Atenach będzie przysługiwać dieta pobytowa w wysokości 150 EUR x 2 dni = 300 EUR. Jest to kwota przeznaczona na nocleg, wyżywienie i transport lokalny.

Termin nadsyłania zgłoszeń do udziału w seminariach mija 2 lutego 2024 r. Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w spotkaniu jest również bardzo dobra znajomość języka angielskiego.

Seminaria oraz krótka wizyta studyjna są kolejnymi z cyklu wydarzeń w ramach projektu TRALIM 3 (https://elf-fae.eu/tralim/), organizowanego przez Fundację Prawników Europejskich i współfinansowanego ze środków Programu Sprawiedliwość Unii Europejskiej.

Załączniki do pobrania

Zobacz także