Posiedzenie Prezydium KRRP

31 marca br. odbyło się XXX posiedzenie Prezydium KRRP IX kadencji. Na posiedzeniu , m.in., powołano sekcję do spraw historycznych Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych, podjęto uchwałę w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego. Przedmiotem dyskusji Prezydium był także projekt porozumienia z Wolters Kluwer dotyczący udostępniania kancelariom 1,2 i 3-osobowym „Systemu Prawnej Lex Radca Prawny” .

Zobacz także