Posiedzenie Prezydium KRRP

Organizacja konferencji „Właściwa komunikacja w branży prawnej jako warunek sukcesu – klient-zespół-instytucje”, kontynuacja współpracy z Fundacją Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznych w zakresie projektu Tour de Konstytucja, a także wykonanie systemu CSORP – to najważniejsze punkty porządku obrad stacjonarnego posiedzenia Prezydium KRRP, które odbyło się 14 marca w siedzibie Krajowej Izby Radców Prawnych.

Posiedzenie otworzył Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik, który przedstawił najważniejsze sprawy bieżące związane z działalnością Krajowej Rady Radców Prawnych. Kolejno omawiano kwestie dotyczące organizacji „Tygodnia Radcowskiego” na wydziałach prawa wyższych uczelni oraz projektowanych zmian związanych z programem aplikacji radcowskiej, które jak podkreślił Prezes KRRP, wynikają z chęci zapewnienia jak najwyższego poziomu kształcenia aplikantów oraz dbałości o wymiar sprawiedliwości.

Prezes Chróścik poinformował również o spotkaniach z przedstawicielami Ministerstwa Sprawiedliwości, przedstawicielami Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a także Przewodniczącym Państwowej Komisji Wyborczej, sędzią NSA, Sylwestrem Marciniakiem.

Następnie zreferowane zostały uchwały w sprawie przyznania honorowego patronatu KRRP dla konkursu na glosę „Ars boni et aequi – Sztuka tego, co dobre i sprawiedliwe” oraz dofinansowania publikacji naukowej „Leksykon Mediacji”.

Jak wspomniał Wiceprezes KRRP Zbigniew Tur, zakończyła się 2-letnia kadencja komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu wstępnego na aplikację radcowską przy Ministrze Sprawiedliwości. W związku z tym, Prezydium KRRP podjęło uchwałę w sprawie delegowania przedstawicieli samorządu radców prawnych do składu tychże komisji.

Podczas posiedzenia członek Prezydium KRRP Bartosz Opaliński przedstawił projekt uchwały dotyczący organizacji konferencji „Właściwa komunikacja w branży prawnej jako warunek sukcesu – klient-zespół-instytucje”, która odbędzie się 29 marca 2023 r. w formule hybrydowej: stacjonarnie w siedzibie KIRP oraz online. Po konferencji odbędzie się również spotkanie koordynatorów Izb Okręgowych w zakresie nowoczesnych narzędzi komunikacji.

Posiedzenie było również okazją do omówienia rekomendacji dotyczących wykonania Centralnego Systemu Obsługi Radców Prawnych (CSORP).

Podczas posiedzenia pod głosowanie poddanych zostało 10 uchwał, wszystkie zostały podjęte.

Zobacz także