Różne potrzeby ubezpieczeniowe – wiele dodatkowych możliwości, w tym zniżka na ubezpieczenia „pod kontrakt”!

Ubezpieczenia dobrowolne dostępne w ramach aktualnej Umowy Generalnej na preferencyjnych warunkach to:

  1. ubezpieczenie nadwyżkowe OC radcy prawnego,
  2. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej radców prawnych w związku z pełnieniem funkcji zleconych,
  3. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej aplikantów radcowskich,
  4. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej kancelarii prawnych,
  5. ubezpieczenie mienia kancelarii prawnej od ognia i innych zdarzeń losowych,
  6. ubezpieczenie w zakresie klauzuli dodatkowej: Ubezpieczenie Ochrony Prawnej i odpowiedzialności karnej lub karnej skarbowej, wraz z klauzulą MDR,
  7. nadwyżkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzaniem biura i posiadaniem mienia.

Dodatkowo UNIQA przygotowuje propozycje ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Kancelarii Prawnej, radcy prawnego prowadzącego jednoosobową kancelarię prawną za szkody wyrządzone wskutek uchybienia popełnionego przy wykonywaniu czynności zawodowych w ramach jednego lub kilku ściśle określonych kontraktów (ubezpieczenie „pod kontrakt), przy zastosowaniu zniżki specjalnej 15% od stawek wynikających z taryf UNIQA.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z brokerem ubezpieczeniowym WTWradcaprawny@willistowerswatson.com.

Zobacz także