Posiedzenie Prezydium KRRP i wideospotkanie z Dziekanami Rad OIRP

Tematom aplikacji, nieodpłatnej pomocy prawnej i promocji zawodu poświęcone było stacjonarne posiedzenie Prezydium KRRP oraz wideospotkanie z Dziekanami Rad OIRP 17 stycznia br.

Spotkanie rozpoczęło się od odmówienia zagadnień związanych z realizacją drugiego cyklu podcastów o tematyce prawniczej. Celem projektu jest poszerzanie wiedzy o zawodzie radcy prawnego, jak również przekazywanie informacji prawnych w przystępny i interesujący sposób.

Znacząca część posiedzenia Prezydium poświęcona została tematowi aplikacji, a dokładnie kwestiom związanym z aspektami organizacyjnymi i finansowymi prowadzenia aplikacji przez samorząd radców prawnych. Szczegółowo analizowano koszty prowadzenia aplikacji przez poszczególne Izby oraz koszty organizacji egzaminu wstępnego i zawodowego.

Przedstawione zostały najbliższe zaplanowane działania w obszarze spraw międzynarodowych – przedstawiciele samorządu radcowskiego wezmą udział w posiedzeniu Komitetu PD Lux CCBE, konferencji Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu oraz posiedzeniu Komitetu PECO, Komitetu Sterującego i sesji plenarnej CCBE. Prezydium przyjęło także uchwałę dotyczącą udziału przedstawiciela Krajowej Izby Radców Prawnych w 51st European Presidents’ Conference 2023, poświęconej zagadnieniom praworządności.

Następnie przedstawiono działania samorządu w obszarze nieodpłatnej pomocy prawnej, także w aspekcie obowiązków radców wynikających z regulaminu wykonywania zawodu radcy prawnego. Zreferowano efekty spotkania przedstawicieli samorządu z Marcinem Romanowskim, podsekretarzem stanu w Ministerstwie  Sprawiedliwości, poświęconego tej tematyce.

Prezydium podjęło uchwałę w sprawie wytycznych w zakresie współpracy z innymi podmiotami oraz obejmowania patronatem honorowym KRRP. Członkowie Prezydium zdecydowali, że w roku 2023 r. patronat honorowy i wsparcie Krajowej Rady Radców Prawnych mogą otrzymać m.in. wydarzenia i projekty o tematyce prawniczej, promujące edukację prawną, a w szczególności popularyzujące zasady demokratycznego państwa prawa, społeczeństwa obywatelskiego oraz prawa, obowiązki i wolności obywatelskie, jak również inicjatywy przyczyniające się do zwalczania mowy nienawiści oraz projekty realizowane w ramach społecznej odpowiedzialności zawodów zaufania publicznego.

Prezydium KRRP przyjęło ponadto uchwały dotyczące organizacji kolejnej edycji Turnieju Negocjacyjnego dla Aplikantów Radcowskich.

Członkowie Prezydium KRRP uczestniczyli także w wideospotkaniu z Dziekanami Rad OIRP. Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik przedstawił Dziekanom informację o najistotniejszych sprawach bieżących. Następnie omówione zostały kwestie prowadzonych analiz dotyczących kosztów prowadzenia aplikacji, egzaminu wstępnego i egzaminu zawodowego oraz przekazana została informacja na temat stanu realizacji szkoleń dla radców prawnych i aplikantów radcowskich. Ponadto poruszono kwestie zasad prowadzenia przez Rady OIRP list radców prawnych  oraz stosowanych przez Izby metod rozliczania wynagrodzeń w obszarze dyscyplinarnym.

 

 

Zobacz także