Posiedzenie przedstawicieli samorządów i stowarzyszeń prawniczych państw europejskich w Brnie

W Brnie, nazywanym w Republice Czeskiej „miastem sprawiedliwości”, 12 maja 2023 roku odbyło się posiedzenie prezesów oraz reprezentantów samorządów i stowarzyszeń zawodów prawniczych państw europejskich. Wydarzenie zostało zorganizowane przez czeską adwokaturę. Z ramienia Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych Włodzimierza Chróścika, samorząd radcowski reprezentował Przewodniczący Komisji Zagranicznej KRRP Piotr Chrzczonowicz.

W posiedzeniu wzięło udział kilkunastu przedstawicieli instytucji prawniczych z Republiki Czeskiej, Słowacji, Słowenii, Chorwacji, Węgier, Niemiec i Polski. Spotkaniu przewodniczył adwokat Robert Nĕmec – prezes czeskiej adwokatury. Spotkanie odbyło się w formule okrągłego stołu.

Omówiono:

  • rolę samorządów prawniczych i stowarzyszeń w odniesieniu do kwestii tzw. depozytów adwokackich,
  • zakres prawniczej tajemnicy zawodowej, obowiązek jej przestrzegania i zagrożenia dla niej w różnych krajach europejskich,
  • kwestię wyborów elektronicznych do organów samorządów i stowarzyszeń prawniczych,
  • pomoc prawną udzielaną z urzędu i nieodpłatną pomoc prawną,
  • funkcjonowanie elektronicznego wymiaru sprawiedliwości i akt elektronicznych w różnych postępowaniach prawnych.

Posiedzenie umożliwiło uczestnikom wymianę doświadczeń i lepsze poznanie problemów obecnych w środowiskach prawniczych w innych krajach. Po obradach odbyła się uroczysta gala wręczenia honorowych tytułów „Prawnik roku 2022”.

Zobacz także