Radcowie prawni i adwokaci na wspólnym posiedzeniu

Przedstawiciele dwóch największych samorządów prawniczych w Polsce: radców prawnych i adwokatów spotkali się na wspólnym posiedzeniu w siedzibie Krajowej Izby Radców Prawnych, gdzie przedyskutowano najważniejsze kwestie łączące oba zawody.

Na spotkaniu dyskutowano m.in. o jednym z problemów, który łączy obie organizacje – czyli kwestii stawek radców prawnych i adwokatów za świadczoną pomoc prawną. Aktualnie obowiązujące stawki od wielu lat nie były waloryzowane – dlatego samorząd radców prawnych od dawna zabiega o zmianę przepisów w tej kwestii i dostosowanie stawek do realiów rynkowych.

Radcowie prawni i adwokaci dyskutowali tez o organizacji aplikacji radcowskich i adwokackich oraz kosztach związanych z kształceniem aplikantów. Jednym z tematów spotkania była także dyskusja o III Kongresie Prawników Polskich – unikalnym wydarzeniu łączącym przedstawicieli wszystkich środowisk prawniczych w Polsce. Kongres organizują wspólnie: Krajowa Izba Radców Prawnych, Naczelna Rada Adwokacka, Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitita” oraz Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex Super Omnia”. Wydarzenie odbędzie się w 24 czerwca w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku.

– Mimo oczywistych różnic, nasze samorządy: radców prawnych i adwokatów, łączy wiele wspólnych tematów, problemów i wspólnych celów do zrealizowania. Cieszę się, że mogliśmy gościć kolegów z adwokatury w naszej siedzibie i mam nadzieję, że wspólne posiedzenia członków prezydiów KIRP i NRA będą kontynuowane w przyszłości. Dzięki połączonym siłom, głosy naszych środowisk mogą być jeszcze bardziej słyszalne w debacie publicznej – powiedział Włodzimierz Chróścik, Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych.

Zobacz także