Posiedzenie Zespołu Doskonalenia Procedur Gospodarczych przy Ministrze Rozwoju

W dniu 1 grudnia br. odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu Doskonalenia Procedur Gospodarczych przy Ministrze Rozwoju. W trakcie posiedzenia omawiano projekty ustaw wchodzące w składa pakietu tzw. Konstytucji dla biznesu. W posiedzeniu Zespołu wziął udział przedstawiciel KRRP. W najbliższych dniach Ośrodek Badań Studiów i Legislacji przedstawi opinie dotyczące tych projektów, które prześle na ręce Ministra Rozwoju. Wnioski w nich zawarte staną się m.in. przedmiotem dyskusji na kolejnym posiedzeniu Zespołu.

Zobacz także