Wyższy Sąd Dyscyplinarny

Wyższy Sąd Dyscyplinarny jest organem samorządu radców prawnych. Jego kadencja, analogicznie jak pozostałych organów, trwa cztery lata. Wyższy Sąd Dyscyplinarny jest powoływany przez Krajowy Zjazd Radców Prawnych, a następnie ze swego grona wybiera przewodniczącego oraz zastępców. Ze swojej działalności składa sprawozdanie przed Zjazdem, które jest przez Zjazd rozpatrywane i podlega zatwierdzeniu.

Wyższy Sąd Dyscyplinarny rozpatruje odwołania od orzeczeń okręgowych sądów dyscyplinarnych, jako sąd odwoławczy /II instancji/. Wyższy Sąd Dyscyplinarny rozpatruje, jako sąd pierwszej instancji, sprawy dyscyplinarne członków Krajowej Rady Radców Prawnych i rad okręgowych izb radców prawnych. Odwołania od orzeczeń wydanych w tym trybie rozpatruje ten sam sąd w innym, pięcioosobowym składzie.

Od orzeczenia wydanego przez Wyższy Sąd Dyscyplinarny w II instancji przysługuje stronom /obwinionym, pokrzywdzonym/, Ministrowi Sprawiedliwości, Rzecznikowi Praw Obywatelskich oraz Prezesowi Krajowej Rady Radców Prawnych kasacja do Sądu Najwyższego.

Członkowie Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, analogicznie jak sędziowie okręgowych sądów dyscyplinarnych, w zakresie orzekania w sprawach dyscyplinarnych podlegają tylko przepisom prawa.


Skład Wyższego Sądu Dyscyplinarnego

przewodniczący:
Krzysztof Górecki – OIRP Olsztyn

zastępcy:
Juliusz Cybulski – OIRP Gdańsk
Teresa Famulska – OIRP Poznań
Andrzej Hryniewicki – OIRP Białystok
Dorota Szubielska – OIRP Warszawa
Magdalena Śniegula – OIRP Łódź

członkowie:
Sławomir Bereza – OIRP Lublin
Jacek Będkowski – OIRP Opole
Stanisław Chmielewski – OIRP Bydgoszcz
Piotr Dragon – OIRP Katowice
Dariusz Drozdowski – OIRP Wałbrzych
Adela Fischer – OIRP Bydgoszcz
Tomasz Fox – OIRP Wrocław
Elżbieta Gajda – Krynicka – OIRP Wrocław
Krzysztof Górecki – OIRP Olsztyn
Marek Hamerlik – OIRP Katowice
Anna Karaś – OIRP Kraków
Tadeusz Kieliszewski – OIRP Poznań
Grzegorz Koksanowicz – OIRP Lublin
Karol Korczyński – OIRP Koszalin
Anna Kozłowska – OIRP Białystok
Janina Kruszewska – OIRP Zielona Góra
Piotr Kubik – OIRP Gdańsk
Michał Łukasik – OIRP Toruń
+ Maria Majewska – OIRP Wałbrzych
Joanna Maruszewska – OIRP Szczecin
Stefan Mazurkiewicz – OIRP Szczecin
Wojciech Płóciennik – OIRP Łódź
Jolanta Ruszczak – OIRP Zielona Góra
Małgorzata Sajdak – OIRP Katowice
Arkadiusz Sawala – OIRP Poznań
Karolina Szał – OIRP Poznań
Magdalena Szepczyńska – OIRP Kraków
Robert Staszewski – OIRP Wrocław
Piotr Trębicki – OIRP Warszawa
Iwona Zielezińska – OIRP Kielce
Rafał Ziembiński – OIRP Warszawa


Kontakt:

Wyższy Sąd Dyscyplinarny
Al. Ujazdowskie 18 lok. 4
00-478 Warszawa
tel. 667 141 821
e-mail: wsd@kirp.pl