Postulaty samorządu radcowskiego dotyczące reformy sądownictwa

W odpowiedzi na apel Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Łukasza Piebiaka dotyczący reformy sądownictwa, Wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych Arkadiusz Bereza skierował do Ministerstwa Sprawiedliwości pismo zawierające pierwsze postulaty zgłoszone przez środowisko radców prawnych. Wystąpienie to zawierało odpowiednio uzasadnione propozycje zmian o charakterze kierunkowym. Ze strony samorządu radcowskiego została wyrażona gotowość ich uzupełnienia poprzez legislacyjne opracowanie konkretnych projektów zmian ustawowych w ramach Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji KRRP.

W załączonej  korespondencji wskazano na powszechnie formułowane zarzuty wobec wymiaru sprawiedliwości  oraz zarekomendowano działania, które w ocenie samorządu radcowskiego umożliwiłyby ich eliminację, wpływając na lepszy odbiór sądownictwa w oczach społeczeństwa.

Zasadnicze kwestie poruszane w wystąpieniu Wiceprezesa KRRP wiążą się z rozszerzeniem przymusu radcowsko-adwokackiego, uregulowaniem statusu biegłych sądowych poprzez wprowadzenie kompleksowej regulacji prawnej oraz koniecznością rozwiązania sprawy doręczeń sądowych po zniesieniu obowiązku meldunkowego.

Pismo KRRP

Zobacz także