Potępiamy przemoc, areszty i zastraszanie niezależnych mediów na Białorusi – list otwarty do Andrzeja Poczobuta

Składając najlepsze życzenia z okazji Pana niedawnych 50. urodzin, pragniemy podkreślić, jak bardzo doceniamy Pańską postawę, stanowiącą wyraz walki o wolne i demokratyczne państwo. Pana niezłomność w ostatnich latach stała się symbolem odwagi oraz przykładem walki o demokratyczne europejskie wartości, ważne dla wszystkich europejskich obywateli.

Pan red. Andrzej Poczobut

Szanowny panie redaktorze

W imieniu radców prawnych wykonujących ten zawód w Rzeczpospolitej Polskiej chcielibyśmy wyrazić głębokie ubolewanie w związku z Pana aresztem i przedłużającym się uwięzieniem na terenie Białorusi.

Krajowej Radzie Radców Prawnych znane są okoliczności Pana aresztowania. Wiemy, że odmówiono Panu kontaktu z adwokatem, a pański dostęp do opieki medycznej wciąż jest utrudniony.

Reprezentując samorząd radców prawnych, wzywamy władze w Mińsku do zaprzestania prześladowań niezależnych dziennikarzy, których jest Pan Redaktor jednym z najwybitniejszych przedstawicieli. Działania mające na celu naruszanie fundamentalnych praw człowieka, takich jak wolność wypowiedzi, nie znajdują naszego zrozumienia. Stoimy na stanowisku potępiającym przemoc, areszty i zastraszanie niezależnych mediów na Białorusi. Pragniemy także podkreślić, że odmowa czy utrudnianie kontaktów z profesjonalnym pełnomocnikiem prawnym narusza podstawowe prawa i wolności. Prosimy w tym miejscu zarazem o informacje, jeśli polski samorząd radców prawnych może być w jakikolwiek sposób pomocny.

Składając najlepsze życzenia z okazji Pana niedawnych 50. urodzin, pragniemy podkreślić, jak bardzo podkreślamy Pańską postawę, stanowiącą wyraz walki o wolne i demokratyczne państwo. Pana niezłomność w ostatnich latach stała się symbolem odwagi oraz przykładem walki o demokratyczne europejskie wartości, ważne dla wszystkich europejskich obywateli.

Nasz list stanowi świadectwo wsparcia, jakie polscy radcowie prawni oraz samorząd radcowski pragnie Panu Redaktorowi przekazać. Wyrażamy jednocześnie nadzieję na rychłą poprawę Pana sytuacji. Ufamy, że wysiłki polskiej dyplomacji, a także działania polskich i białoruskich obywateli, wierzących w sprawiedliwość i prawa człowieka, doprowadzą do Pana uwolnienia.

Łączymy wyrazy szacunku

Mirosław Wróblewski

Przewodniczący Komisji Praw Człowieka Krajowej Rady Radców Prawnych

Włodzimierz Chróścik

Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych

Zobacz także