Posiedzenie Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych

Radcowie prawni są stale bliżej ludzi i pomagają im w rozwiązywaniu codziennych problemów. Chcą także korzystać w swojej pracy z najnowszych rozwiązań technicznych. Z kolei samorząd radcowski nie ustaje w dążeniu do umożliwiania im ciągłego rozwoju, poprzez kreowanie jakościowo dobrej przestrzeni prawnej i tworzenie nowych, użytecznych narzędzi. Takie wnioski płyną z wideospotkania Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych, które odbyło się 18.04.2023 r.

W trakcie posiedzenia Prezydium KRRP poruszono szereg spraw dotyczących przyznania patronatów Krajowej Rady Radców Prawnych ogólnopolskim konferencjom i wydarzeniom. Projekty uchwał referowała Sekretarz KRRP Agnieszka Gajewska-Zabój.

Dyskutowano także nad projektami uchwał w sprawach osobowych. Szczegółowe wyjaśnienia na ich temat przedstawiła Wiceprezes KRRP Aleksandra Gibuła.

Zajęto się ponadto szczegółami wydarzeń:

– spotkania Krajowego Zespołu Wizytatorów z Przewodniczącymi Okręgowych Zespołów Wizytatorów,

– spotkania koordynatorów Okręgowych Izb Radców Prawnych ds. edukacji prawnej,

– udziału przedstawiciela Krajowej Izby Radców Prawnych w stacjonarnym posiedzeniu Komitetu Praw Człowieka CCBE 11 maja 2023 w Brukseli,

– stacjonarnego posiedzenia Komisji Etyki i Wykonywania Zawodu Krajowej Rady Radców Prawnych.

Jednak najważniejszym punktem Prezydium KRRP była informacja na temat postępów w informatyzacji samorządu radcowskiego.

Sekretarz KRRP Agnieszka Gajewska-Zabój przedstawiła dalsze działania dotyczące wdrożenia systemu CSORP – złożonej platformy informatycznej, która będzie zawierać moduły nie tylko umożliwiające izbom prowadzenie ewidencji radców prawnych i aplikantów, lecz także prowadzenie aplikacji, repertorium spraw dyscyplinarnych, spraw z urzędu i doskonalenia zawodowego.

Na koniec wideospotkania Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik poinformował Prezydium KRRP o licznych rozmowach na szczeblach ministerialnych, na których przedstawiciele samorządu radcowskiego przedstawiają szereg rozwiązań dotyczących wykonywania zawodu przez radców prawnych. Zawnioskował także o przesłanie prawnikom tureckim kolejnej partii pomocy po katastrofalnym w skutkach trzęsieniu ziemi.

Zobacz także