Powołanie członków Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Rodzinnego

Prezes Rady Ministrów Donald Tusk, na wniosek Ministra Sprawiedliwości Adama Bodnara, po zasięgnięciu opinii Magdaleny Szafranek – Przewodniczącej Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Rodzinnego powołał 4 czerwca 2024 r. członków Komisji.

Komisja Kodyfikacyjna Prawa Rodzinnego będzie przygotowywać rozwiązania legislacyjne w sferze, między innymi, praw i ochrony dziecka, relacji między małżonkami oraz władzy rodzicielskiej. W skład Komisji wejdą zarówno osoby z bogatym doświadczeniem akademickim, jak i eksperci wyróżniający się wiedzą praktyczną z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego. Jej członkowie będą także wspierać Ministra Sprawiedliwości w procesie legislacyjnym, opiniując przesłane do oceny projekty aktów prawnych oraz zlecając przygotowanie konkretnej ustawy przedstawicielom nauki i praktyki prawniczej.

Nominacje z rąk Ministra Sprawiedliwości Adama Bodnara odebrali m.in. wybitni radcowie prawni:

prof. Jacek Wierciński, wykładowca w Katedrze Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, członek Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych i ekspert Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych „Pro Familia”;

dr hab. Kinga Flaga – Gieruszyńska, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego, Kierownik Zespołu Badawczego Prawa Cywilnego Procesowego i Nowych Technologii;

Michał Kubalski, wieloletni pracownik Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, obecnie na stanowisku naczelnika wydziału prawa rodzinnego w Zespole Prawa Cywilnego BRPO;

dr Jakub Pawliczak, specjalista w dziedzinie prawa rodzinnego i spadkowego, pracownik naukowy Katedry Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Honorowym Przewodniczącym Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Rodzinnego został dr Marek Michalak, pedagog specjalny, działacz społeczny, były Rzecznik Praw Dziecka.

Komisja Kodyfikacyjna Prawa Rodzinnego będzie przygotowywać rozwiązania legislacyjne w sferze, między innymi, praw i ochrony dziecka, relacji między małżonkami oraz władzy rodzicielskiej. W składzie Komisji znalazły się zarówno osoby z bogatym doświadczeniem akademickim, jak i eksperci wyróżniający się wiedzą praktyczną z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego.

Autor zdjęć: Ministerstwo Sprawiedliwości

 

 

 

Zobacz także