Sąd Unii Europejskiej w Warszawie. Dyskusja i debata z lokalnym środowiskiem prawniczym

3 czerwca br. odbyło się spotkanie „Sąd Unii Europejskiej w Warszawie. Dyskusja i debata z lokalnym środowiskiem prawniczym” poświęcone zmianom w prawie europejskim dot. kompetencji Sądu UE w zakresie rynków i usług cyfrowych.

Prelegenci rozmawiali o obecnych i przyszłych kompetencjach Sądu Unii Europejskiej, odnieśli się także do najnowszych rozwiązań prawnych w obszarze rynków cyfrowych i usług. Całość programu dopełniły uwagi z perspektywy krajowej.

W debacie wzięli udział Marc van der Woude – Prezes Sądu Unii Europejskiej oraz sędziowie Sądu UE – Krystyna Kowalik-Bańczyk, Nina Półtorak i Saulius Lukas Kalėda.

Fakt, że Prezes i sędziowie Sądu Unii Europejskiej na swoją pierwszą wizytę studyjną wybrali Polskę wskazuje, że doceniają rolę polskich sędziów, radców prawnych i adwokatów w kształtowaniu orzecznictwa sądów unijnych. Jednocześnie istnieje pilna potrzeba zapoznania profesjonalnych pełnomocników z reformą systemu sądowniczego UE, a zwłaszcza z nowymi kompetencjami SUE, gdyż – w przeciwieństwie do TSUE – unijny sąd pierwszej instancji nie jest tak dobrze znany, a to głównie do niego kierują swoje skargi radcowie prawni i adwokaci – wskazał r.pr.Przemysław Kamil Rosiak, Przewodniczący Polskiej Delegacji do CCBE.
Wśród prelegentów znaleźli się także prof. Monika Szwarc, radczyni prawna z Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie oraz radca prawny Przemysław Kamil Rosiak, Przewodniczący Polskiej Delegacji do CCBE, dr hab. Agnieszka Grzelak, Zastępczyni Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz Wojciech Bagiński, Przewodniczący Komisji Zagranicznej NRA.
W spotkaniu uczestniczyli również Prezes AEA-EAL r.pr. Maria Ślązak, członkini Komisji Praw Człowieka KRRP r.pr. Magdalena Bartosiewicz, Przewodniczący Komisji Zagranicznej KRRP r.pr. Piotr Chrzczonowicz, Wiceprezes KRRP r.pr. Michał Korwek oraz członek Prezydium r.pr. Bartłomiej Tkacz.
Debata została zorganizowana przez Sąd UE oraz Akademię Prawa Europejskiego (ERA), we współpracy z Krajową Izbą Radców Prawnych oraz Naczelną Radą Adwokacką.
 

Zobacz także