Pożegnanie

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego Kolegi radcy prawnego Krzysztofa Krzywonosa z OIRP w Lublinie, który w latach 2013 – 2016 pełnił funkcję Sekretarza Rady Klubów Seniora przy Kapitule Funduszu Seniora.

Cześć Jego pamięci…

Mieczysław Humka
Przewodniczący
Kapituły Funduszu Seniora

Zobacz także