Spotkanie rzeczników dyscyplinarnych zawodów zaufania publicznego

W siedzibie Krajowej Izby Radców Prawnych w Warszawie 5 października br. odbyło się spotkanie Głównych i Naczelnych Rzeczników Dyscyplinarnych pięciu zawodów zaufania publicznego.

Gospodarzem spotkania był Główny Rzecznik Dyscyplinarny Krajowej Izby Radców Prawnych
w Warszawie r.pr. Jarosław Sobutka, a uczestniczyli w nim: Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury adw. Ewa Krasowska, Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Naczelnej Izby Aptekarskiej Kazimierz Jura, Rzecznik Dyscyplinarny Krajowej Izby Fizjoterapeutów dr Wojciech Kiebzak oraz Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Naczelnej Izby Lekarskiej lek. Grzegorz Wrona.

Podczas konsultacji uczestnicy wymieniali się bogatymi doświadczeniami związanymi z odpowiedzialnością dyscyplinarną zawodów zaufania publicznego i ich specyfiką. Jednak głównym tematem dyskusji było podjęcie Uchwały przez skład siedmiu Sędziów Sądku Najwyższego z 14 września 2017 r. dotyczącej stosowania rozdziału 55a Kodeksu postępowania karnego w postępowaniach dyscyplinarnych radców prawnych, a konkretniej skargi na wyrok sądu odwoławczego uchylający orzeczenie sądu I instancji i przekazujący sprawę do ponownego rozpoznania. Zastanawiano się czy uchwała ta ma również zastosowanie do postępowań dyscyplinarnych lekarzy, farmaceutów i pozostałych zawodów nieprawniczych. Poruszono również kwestie ponoszenia kosztów przed Sądem Najwyższym związanych ze skargą na wyrok sądu odwoławczego uchylający orzeczenie sądu I instancji i przekazujący sprawę do ponownego rozpoznania w sytuacji uniewinnienia obwinionego przez sąd dyscyplinarny, którą ma rozpoznawać właśnie Sąd Najwyższy.

Z uwagi na fakt, że nie wszystkie kwestie związane z postępowaniami dyscyplinarnymi udało się szczegółowo omówić podczas tego krótkiego spotkania, kolejne zaplanowano na grudzień br. Tym razem gospodarzem będzie Naczelna Izba Lekarska.

Zobacz także