„Praktyczne aspekty świadczenia pomocy prawnej w wybranych państwach Europy” – podsumowanie webinarium

Świadczenie pomocy prawnej w Anglii i Walii, Białorusi, Francji, Niemczech i Włoszech – pod takimi hasłami upłynęło webinarium w środę 24.03.2021 r. pt. „Praktyczne aspekty świadczenia pomocy prawnej w wybranych państwach Europy”. Organizatorami wydarzenia były Krajowa Izba Radców Prawnych oraz Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie.

Webinarium  „Praktyczne aspekty świadczenia pomocy prawnej w wybranych państwach Europy” zgromadziło blisko 140 uczestników, przede wszystkim radców prawnych i aplikantów radcowskich z OIRP w Rzeszowie oraz pozostałych Izb, a także przedstawicieli innych zawodów prawniczych. Uczestników przywitał r.pr. Bartosz Opaliński – Dziekan OIRP w Rzeszowie, r.pr. Michał Korwek – Wiceprezes KRRP, r.pr. Joanna Wisła-Płonka – Przewodnicząca Komisji Zagranicznej Krajowej Rady Radców Prawnych, a także r.pr. Piotr Kamiński – Przewodniczący Komisji ds. Zagranicznych oraz LegalTech OIRP
w Rzeszowie. Następnie spotkanie moderował r.pr. Michał Woźniak – Członek Rady OIRP
w Rzeszowie oraz Zastępca Przewodniczącego Komisji ds. Zagranicznych oraz LegalTech OIRP w Rzeszowie.

Celem konferencji było podjęcie tematów związanych ze świadczeniem pomocy prawnej w Anglii i Walii, Białorusi, Francji, Niemczech i Włoszech, co pozwoliło na praktyczne porównanie sytuacji w ww. krajach ze stanem prawnym w Polsce. Podczas wydarzenia wystąpienia wygłosili następujący prelegenci:

  • pr. Daniel Krawiec, propagator działalności Euroregionu Karpaty,
  • pr. dr Małgorzata Wilińska, WPiA UW, Kancelaria Prawnicza Andrzej Gotfryd,
  • pr. Paweł Majewski, członek Izby Adwokackiej w Berlinie (Niemcy),
  • Agata Sobol, wspólnik kancelarii Avvocati Associati Franzosi Dal Negro Setti oraz avv. Agnieszka Janusz, odpowiedzialna za Polish Desk w kancelarii Avvocati Associati Franzosi Dal Negro Setti (Włochy),
  • Viktor Bobrin, członek Izby Adwokackiej w Brześciu (Białoruś),
  • Anna Mizerka-Favergeon, Avocat Directeur Associé, KPMG Avocats (Francja)
  • Dorota Beange, solicitor (Anglia i Walia).

Konferencja odbyła się na platformie Zoom, udział w niej był bezpłatny. Szczegółowy program wydarzenia dostępny jest tutaj.

Uczestnikom i prelegentom serdecznie dziękujemy za udział, zapraszamy także na kolejne wydarzenia realizowane w przyszłości!

Zobacz także