Prawnik etyczny, czyli jaki? Nowoczesny prawnik – jak pogodzić innowacje z etyką? – konferencja Krajowej Izby Radców Prawnych i Uniwersytetu SWPS

Nowe technologie mają coraz większe znaczenie dla współczesnego systemu prawnego, zarówno w Polsce, jak i za granicą, wprowadzają rozwiązania usprawniające przebieg procesów legislacyjnych, ale tworzą też dość istotne zagrożenia. Jak zachować niezbędny balans w tym obszarze, jak wdrożyć mechanizmy bezpieczeństwa? O zagadnieniach związanych z etyką zawodów prawniczych w kontekście rozwoju nowych technologii rozmawiali przedstawiciele Krajowej Izby Radców Prawnych oraz Wydziału Prawa w Warszawie Uniwersytetu SWPS na wspólnej konferencji, która odbyła się 17 listopada.

Konferencję zainaugurowali wspólnie dr hab. Adam Bodnar, prof. SWPS, Dziekan Wydziału Prawa w Warszawie Uniwersytetu SWPS, oraz Włodzimierz Chróścik, Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych. Tematem otwierającym dyskusję było pytanie postawione przez organizatorów, czy w zakresie usług prawnych w dobie zmian technologicznych w IT mamy do czynienia z ewolucją czy raczej z rewolucją? W kwestii tej wypowiadali się, oprócz wyżej wymienionych, prof. Hubert Izdebski, kierownik Katedry Prawa Publicznego i Międzynarodowego Uniwersytetu SWPS, oraz prof. dr hab. Rafał Stankiewicz, kierownik Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji KRRP.

 Stacjonarnie czy online

Uczestnicy konferencji zgodnie stwierdzili, że tempo zmian zachodzących w otoczeniu legislacyjnym, gospodarczym, ale też informatycznym jest bardzo duże, a środowisko prawnicze powinno sprostać tym wyzwaniom i dostosować swoje działania do zmieniającej się rzeczywistości. Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik podkreślił, że pandemia przyczyniła się do rozwoju technologii na rynku usług prawnych, upowszechniły się narzędzia online, zmniejszył się również koszt ich stosowania. – Nie zastąpi to jednak potrzeby kontaktu indywidualnego radcy prawnego z klientem. Nowoczesne narzędzia technologiczne mogą wspomagać procesy prawne, nie mogą ich jednak zastępować – dodał. W podobnym tonie wypowiadał się prof. Adam Bodnar, zastrzegając, iż postawa otwarta w kierunku automatyzacji i informatyzacji procesów legislacyjnych powinna łączyć się z zachowaniem daleko idącej ostrożności, szczególnie w sprawach związanych z prawem cywilnym, w tym rodzinnym, oraz karnym.

Prawo na odległość

Kolejnymi tematami podejmowanymi przez uczestników konferencji były zagadnienia związane z pocovidowym rynkiem pracy usług prawnych, etyką zawodową w aspekcie zdalnego wykonywania zawodu oraz kwestie dotyczące reklamy zawodów prawniczych w XXI wieku. W toku dyskusji zgodnie stwierdzono, że wartością dodaną w procesie wdrożenia zdalnych rozwiązań w prowadzeniu spraw przez radców i adwokatów jest szybsza wymiana informacji i efektywniej wykorzystany czas, jednak są tu również wyzwania, o które należy szczególnie zadbać, np.  bezpieczeństwo narzędzi online, zachowanie tajemnicy zawodowej, godności i uczciwości radców prawnych i adwokatów oraz nieustanne wzmacnianie społecznego  zaufania do zawodu i budowanie dobrych relacji z klientem.

Konferencja realizowana była w trybie hybrydowym. Łącznie w wydarzeniu uczestniczyło ponad 100 osób.

Zobacz także