Praworządność głównym tematem spotkania przedstawicieli samorządów prawniczych i Komisji Europejskiej

Problematyka postępowań dyscyplinarnych w świetle niezależności radców prawnych i adwokatów, wpływ reform wymiaru sprawiedliwości w Polsce na zawody prawnicze i zagrożenie niezależności prawniczej – to główne tematy roboczego spotkania przedstawicieli Komisji Europejskiej z reprezentantami polskich samorządów prawniczych, które odbyło się w środę 14 kwietnia 2021 roku. Z ramienia Krajowej Izby Radców Prawnych w spotkaniu wziął udział r.pr. Bartłomiej Tkacz – członek Prezydium KRRP i Przewodniczący Komisji Praw Człowieka KRRP, natomiast Naczelną Radę Adwokacką reprezentował adw. Bartosz Grohman – Sekretarz Naczelnej Rady Adwokackiej.

Ze strony Komisji Europejskiej w wydarzeniu uczestniczyli Rafał Szyndlauer z Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, Anna Kwintkiewicz z Sekretariatu Generalnego w Brukseli, Ines Paweronschitz, Rafał Wielądek i Tue Fosdal z Sekretariatu Generalnego Komisji Europejskiej.

Spotkanie odbyło się on-line na platformie Webex w języku angielskim. Celem wydarzenia było omówienie problematyki praworządności z punktu widzenia samorządów prawniczych. Tego rodzaju konsultacje odbywają się obecnie w większości krajów Unii Europejskiej i mają na celu badanie stanu praworządności, co pozwoli Komisji Europejskiej w bieżącym roku na przygotowanie dorocznego sprawozdania z zakresu tej tematyki. Należy zaznaczyć, że prawniczą organizacją międzynarodową, która aktywnie lobbuje na tym polu jest także Rada Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych CCBE, której Krajowa Izba Radców Prawnych jest członkiem.

Tematyka omawianych treści skupiła się wokół czterech filarów:

  1. problematyki postępowań dyscyplinarnych ujętych w szczególności w świetle niezależności radców prawnych i adwokatów oraz tajemnicy zawodowej, a także z uwzględnieniem wpływu Izby Dyscyplinarnej SN,
  2. wpływu reform wymiaru sprawiedliwości w Polsce na zawody prawnicze, jak również
    na sposób wykonywania czynności zawodowych,
  3. identyfikacji istniejących braków w systemie wymiaru sprawiedliwości, które wymagałyby poprawy,
  4. wskazania możliwych lub istniejących zagrożeń dla niezależności przedstawicieli profesji prawniczych w Polsce oraz tajemnicy zawodowej.

Spotkanie było niezwykle cenne i pozwoliło na przedyskutowanie wielu aspektów ww. kwestii. Krajowa Izba Radców Prawnych i Naczelna Rada Adwokacka przygotują swoje konkluzje w omawianym zakresie na piśmie i przedstawią je Komisji Europejskiej pod koniec kwietnia br.

Z poprzednim sprawozdaniem Komisji Europejskiej nt. praworządności (z 2020 r.) można zapoznać się na stronie Komisji pod tym linkiem.

Zobacz także