Prezydent Rzeczypospolitej przyjął delegacje KRRP i NRA

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda przyjął delegację Krajowej Rady Radców Prawnych. Spotkanie odbyło się w Pałacu Prezydenckim 21 czerwca.

Gośćmi Prezydenta była równocześnie delegacja Naczelnej Rady Adwokackiej. Prezes KRRP, radca prawny Dariusz Salajewski, przekazał Prezydentowi RP przewidywaną ustawą, coroczną pisemną informację o działalności samorządu. Możliwość bezpośredniego przekazania informacji Prezydentowi RP miała miejsce w historii samorządu radców prawnych po raz pierwszy. W składzie delegacji KRRP w spotkaniu z Prezydentem uczestniczyli ponadto wiceprezesi, r.pr. Ewa Stompor-Nowicka i r.pr. Zbigniew Pawlak, oraz sekretarz KRRP, r.pr. Barbara Kras.

Ze strony Kancelarii Prezydenta w spotkaniu uczestniczyli sekretarze stanu Maciej Łopiński i Andrzej Dera oraz podsekretarz stanu Anna Surówka – Pasek. Dominującym tematem ponad godzinnego spotkania okazały się kwestie dotyczące świadomości prawnej społeczeństwa oraz roli państwa, w partnerstwie z samorządami prawniczymi, w prowadzeniu edukacji prawnej. Zgodnie uznano, że jest to zadanie bardzo ważne, a jego realizacja służyć ma budowie społeczeństwa obywatelskiego, w konsekwencji również zwiększeniu zapotrzebowania na profesjonalną pomoc prawną.

Relacja ze spotkania znalazła się na stronie www.prezydent. pl

Przyjęcie sprawozdania od Naczelnej Rady Adwokackiej oraz informacji od Krajowej Rady Radców Prawnych

(…) Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych przytoczył badania przeprowadzone przez samorząd radcowski, które potwierdzają brak orientacji obywateli w obszarze prawa, brak rozeznania, gdzie można uzyskać pomoc prawną, przy jakich czynnościach należy skorzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego. Samorząd radcowski prowadzi swoje działania w ramach Centrum Edukacji Prawnej, samorząd adwokacki natomiast – poprzez okręgowe rady adwokackie – program edukacyjny dla uczniów (…).

Całość wpisu na stronie Prezydenta RP

Zobacz także