KRRP o pracach legislacyjnych nad rozporządzeniami dotyczącymi opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu

W załączeniu publikujemy wystąpienie wiceprezesa KRRP Arkadiusza Berezy do Ministra Sprawiedliwości w sprawie prowadzonych prac legislacyjnych nad rozporządzeniami dotyczącymi opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu.

Wystąpienie wiceprezesa KRRP Arkadiusza Berezy do Ministra Sprawiedliwości

Zobacz także