Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych X kadencji wybrane

W dniu 19 listopada br. Krajowa Rada Radców Prawnych wybrała Prezydium. W X kadencji będzie ono liczyć szesnaście osób. Poza Prezesem Maciejem Bobrowiczem, wybranym na XI Krajowym Zjeździe Radców Prawnych, w skład Prezydium wchodzą:
czterech wiceprezesów:
Leszek Korczak (OIRP Wrocław)
Michał Korwek (OIRP Olsztyn)
Ryszard Ostrowski (OIRP Katowice)
Zbigniew Tur (OIRP Poznań)
sekretarz:
Elwira Szurmińska-Kamińska (OIRP Zielona Góra)
skarbnik:
Danuta Koszyk-Ciałowicz (OIRP Kraków)
członkowie:
Włodzimierz Chróścik (OIRP Warszawa)
Andrzej Domański (OIRP Łódź)
Anna Ignaczak (OIRP Koszalin)
Adam Król (OIRP Warszawa)
Bartosz Opaliński (OIRP Rzeszów)
Bartłomiej Tkacz (OIRP Opole)
Ryszard Wilmanowicz (OIRP Toruń)
Magdalena Witkowska (OIRP Gdańsk)
Bazyli Zacharczuk (OIRP Białystok)
Tags: prezydium

Zobacz także