Pierwsze posiedzenie Krajowej Rady Radców Prawnych X Kadencji odbywa się dzisiaj w Warszawie

Porządek obrad przewiduje, m.in., wybór wiceprezesów KRRP, sekretarza, skarbnika i pozostałych członków Prezydium. Nadto delegowanie przedstawicieli samorządu radców prawnych do komisji egzaminacyjnych i zespołu do przygotowania pytań testowych oraz podjęcie uchwały w sprawie opinii do projektu rozporządzenia  Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację radcowską i podjęcie stanowiska w sprawie poselskiego projektu ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Zobacz także