Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z wizytą w Szczecinie

Posiedzenie Prezydium KRRP, spotkanie z Radą OIRP w Szczecinie oraz radcami prawnymi z tutejszej Izby, a także spotkanie z Dziekanem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego to główne punkty programu wizyty członków Prezydium KRRP w Szczecinie.

Podczas wyjazdowego posiedzenia w Szczecinie Prezydium KRRP spotkało się z tutejszą Radą OIRP. Tematykę spotkania poświęcono głównie dyskusji na temat zagadnień dotyczących wykonywania zawodu radcy prawnego oraz zmian ustawowych i samorządowych w tym kontekście. W dyskusji uczestniczyli również przedstawiciele Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji KRRP – rozmawiano o będących w toku samorządowych pracach legislacyjnych. Spotkanie było też okazją do omówienia kwestii dotyczących współpracy na szczeblu krajowym i okręgowym w zakresie licznych inicjatyw, w tym popularyzujących wiedzę prawniczą, edukacyjnych, w zakresie ochrony danych osobowych czy uczestnictwa w Tour de Konstytucja. Wizytą na terenie działania OIRP w Szczecinie Prezydium KRRP powraca do tradycji stacjonarnych, wyjazdowych posiedzeń w izbach okręgowych.

W dalszej części posiedzenia członkowie Prezydium KRRP obradowali wspólnie z Ośrodkiem Badań, Studiów i Legislacji KRRP omawiając zagadnienia abstrakcyjnej kontroli konstytucyjności rozporządzeń regulujących wynagrodzenia i stawki radców prawnych w ramach przygotowań do dalszej dyskusji na forum KRRP.

Podczas posiedzenia Prezydium KRRP omówiono ponadto kwestie organizacyjne związane z zaplanowanym na 24 czerwca br. III Kongresem Prawników Polskich. Wydarzenie pod hasłem „Rządy prawa, wszystkich sprawa” współorganizowane jest przez Krajową Radę Radców Prawnych z Naczelną Radą Adwokacką, stowarzyszeniem sędziów IUSTITIA i stowarzyszeniem prokuratorów LEX SUPER OMNIA. Odbędzie się w formule stacjonarnej w Europejskim Centrum Solidarności oraz online na kanałach social media i You Tube KIRP. Więcej informacji https://kongresprawnikow.pl/.

Rozmawiano o organizacji posiedzenia Komitetu Stałego Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE), które odbędzie się w Warszawie 28-30 września br., i podczas którego samorząd radców prawnych gościć będzie kilkudziesięciu przedstawicieli CCBE. Gwoli przypomnienia: CCBE to międzynarodowa organizacja działająca w imieniu ponad miliona prawników europejskich poprzez swoich członków – adwokatury i stowarzyszenia prawnicze z 32 państw członkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego i 13 krajów stowarzyszonych i obserwatorów. Zadaniem Komitetu Stałego jest uchwalanie stanowisk oraz wytycznych w sprawach istotnych dla zawodów prawniczych.

Prezydium ponadto podjęło decyzje w zakresie narzędzi informatycznych w KIRP, spraw osobowych i bieżących związanych z działalnością samorządu.

Spotkanie z radcami z Izby szczecińskiej

Wizyta przedstawicieli organów krajowych na terenie działania okręgowych izb stanowiła okazję nie tylko do spotkania z Radą OIRP, ale też z radcami prawnymi, którzy na co dzień nie są zaangażowani w samorządową działalność. Stanowiła sposobność do bezpośredniej rozmowy na temat wykonywania zawodu i oczekiwanych przez środowisko zmian ustawowych oraz samorządowych, działania samorządu, a także udziału i zaangażowania radców prawnych w te działania. Była płaszczyzną do wymiany doświadczeń i poglądów, w szczególności w zakresie możliwości jeszcze skuteczniejszego wspierania członków naszego środowiska w wykonywaniu zawodu. To okazja podzielenia się swoimi spostrzeżeniami na temat aktualnych wyzwań, z jakimi stykają się radcowie prawni w danym regionie w codziennej praktyce zawodowej.

W Szczecinie odbyło się pierwsze z tej serii spotkań. W atmosferze sprzyjającej otwartej dyskusji poruszono tematy związane z informowaniem o zawodzie radcy prawnego, pozyskiwaniem klientów, firmami odszkodowawczymi, odpowiedzialnością dyscyplinarną, stawkami radców prawnych. Spotkanie było też okazją do zachęcenia radców prawnych do korzystania z narzędzi oferowanych przez KIRP – ogólnopolskiej wyszukiwarki radców prawnych szukajradcy.pl i platformy szkoleniowej e-kirp.

Spotkanie z Dziekanem Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego

Podczas wizyty w Szczecinie Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik oraz Zastępca Kierownika OBSiL KRRP dr hab. Tomasz Scheffler spotkali się także z Dziekanem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego r.pr. dr hab. Eweliną Cala-Wacinkiewicz. – Współpraca z wydziałami prawa wyższych uczelni w Polsce to dla nas priorytet. Dobre wykształcenie uniwersyteckie to połowa sukcesu w pracy prawnika, aplikacja radcowska daje natomiast przede wszystkim solidne podstawy praktyczne wykonywania zawodu i uzupełnia kwalifikacje zawodowe profesjonalnego pełnomocnika. Zmieniający się rynek i potrzeby należytego zabezpieczenia obrotu prawnego wymagają stałego doskonalenia systemu kształcenia uniwersyteckiego i aplikacji radcowskiej, o tym między innymi rozmawialiśmy podczas spotkania – podsumował Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik.

Zobacz także