Szukajradcy.pl
Home / Aktualności / Program komputerowy do pisania kolokwiów przez aplikantów radcowskich

Program komputerowy do pisania kolokwiów przez aplikantów radcowskich

W dniu 8 grudnia 2018 r. Krajowa Rada Radców Prawnych podjęła Uchwałę nr 116/X/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zwrot okręgowym izbom radców prawnych kosztów programu komputerowego do pisania kolokwiów przez aplikantów radcowskich (link do uchwały).

Komisja Aplikacji KRRP na posiedzeniu w dniu 5 października 2018 r. przyjęła jednogłośnie stanowisko w sprawie umożliwienia aplikantom radcowskim, we wszystkich okręgowych izbach radców prawnych, pisania kolokwiów przy użyciu własnego sprzętu komputerowego z wykorzystaniem programu komputerowego „Kolokwium”, udostępnionego Izbom na podstawie umów licencyjnych zawartych z VEEO spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w Krzemienicy i sfinansowania go ze środków budżetu Krajowej Rady Radców Prawnych, a także zrefundowania trzem Izbom kosztów poniesionych na ten program w 2018 roku – w Katowicach, Rzeszowie i Wrocławiu.

W wyniku działań i prac Komisji wypracowanie zostały warunki udostępnienia programu dla Izb, a także zabezpieczone zostały środki finansowe w budżecie KRRP na 2019 rok na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia (Dział 4.3 – „Udoskonalenie systemu kształcenia aplikantów” – 170.100,00 zł.).

Udostępnienie i wdrożenie programu komputerowego „Kolokwium” w 15 okręgowych izbach radców prawnych nastąpi najpóźniej do dnia 30 czerwca 2019 roku. W konsekwencji, aplikantom radcowskim z 18 okręgowych izb radców prawnych stworzona zostanie możliwość  korzystania z programu komputerowego „Kolokwium” podczas pisania kolokwiów.

W budżecie KRRP na 2019 rok przewidziane zostały także środki finansowe na zwrot kosztów programu komputerowego do pisania kolokwiów dla izby warszawskiej, w relatywnej wysokości ustalonej według zasad jak dla 15 Izb, wymienionych w § 1 pkt 1 Uchwały nr 116/X/2018 KRRP z dnia 8 grudnia 2018 r.