Program stypendialny Akademii Prawa Europejskiego ERA – zgłoszenia otwarte!

Informujemy, że Akademia Prawa Europejskiego ERA oferuje program stypendialny dla prawników, sędziów, prokuratorów oraz urzędników z państw członkowskich UE lub krajów kandydujących. Stypendia umożliwiają dofinansowanie udziału w specjalistycznych kursach ERA z zakresu prawa UE. Zgłoszenia są już otwarte – w przypadku kursu online aplikację należy przesłać najpóźniej miesiąc przed wydarzeniem, natomiast w przypadku kursu stacjonarnego w wyprzedzeniem przynajmniej dwumiesięcznym.

Szczegółowe informacje dot. programu stypendialnego ERA wraz z ofertą kursów dostępne są pod linkiem: https://era-comm.eu/era-scholarship/ Zapraszamy także do zapoznania się z relacjami stypendystów ERA tutaj.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o bezpośredni kontakt z ERA z p. Joanną Kuzaj: jkuzaj@era.int, dodatkowe dane do kontaktu: https://era-comm.eu/era-scholarship/about/

 

Zobacz także