Program Ubezpieczeniowy dla radców prawnych – ubezpieczenia dobrowolne

Krajowa Izba Radców Prawnych oraz Willis Towers Watson Polska Sp. z o.o. przypominają o aktualnym Programie Ubezpieczeń dla radców prawnych funkcjonującym na podstawie zawartej w dniu 11 grudnia 2019 r. Umowy Generalnej pomiędzy KIRP a ubezpieczycielem UNIQA  oraz o dostępnej ofercie ubezpieczeń dobrowolnych.

Oferta ubezpieczeń dobrowolnych obejmuje:

  • ubezpieczenie nadwyżkowe OC radcy prawnego: ubezpieczenie zawodowej odpowiedzialności cywilnej radców prawnych, na sumy gwarancyjne będące nadwyżką ponad łączną sumę gwarancyjną ubezpieczenia podstawowego i uzupełniającego, z limitami max do 2 000 000 EUR na jeden i wszystkie Wypadki Ubezpieczeniowe
  • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej radców prawnych w związku z pełnieniem funkcji zleconych: doradcy restrukturyzacyjnego, kuratora, likwidatora, mediatora, inspektora ochrony danych (IOD)  z limitami max do 1 000 000 PLN na jeden i wszystkie Wypadki Ubezpieczeniowe
  • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej kancelarii prawnych – kancelarii radcy prawnego bądź spółki o której mowa w art. 8 ust. 1 Ustawy o radcach prawnych – dostępne limity sum gwarancyjnych max do 20 000 000 PLN na jeden i wszystkie Wypadki Ubezpieczeniowe
  • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej aplikantów radcowskich z sumą gwarancyjną 50 000 EUR na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe
  • ubezpieczenie mienia kancelarii prawnej od ognia i innych zdarzeń losowych,
  • ubezpieczenie w zakresie Klauzuli dodatkowej: Ubezpieczenie Ochrony Prawnej i odpowiedzialności karnej lub karnej skarbowej, wraz z klauzulą MDR – możliwość podwyższenia sumy gwarancyjnej max do 500 000 PLN na jeden i wszystkie Wypadki Ubezpieczeniowe
  • nadwyżkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzaniem biura i posiadaniem mienia

W przypadku dodatkowych pytań dotyczących ubezpieczeń oraz uzyskania certyfikatu potwierdzającego ochronę ubezpieczeniową w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia radcy prawnego prosimy o kontakt z brokerem Willis Towers Watson Polska: e-mail: radcaprawny@willistowerswatson.com oraz pod nr tel.: 601 319 614.

Więcej o obowiązującym programie ubezpieczeń dla radców prawnych: https://kirp.pl/program-ubezpieczen-dla-radcow-prawnych-2/

 

Zobacz także