Przedstawiciele KRRP na posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu Obrony Praworządności

Maciej Bobrowicz – Prezes KRRP, oraz Rafał Stankiewicz – Kierownik Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji, wzięli udział w posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu Obrony Praworządności, który debatował nad projektem Ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw. 

Na posiedzeniu zespołu byli również obecni przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości z Polski i zagranicy ­– z Belgii, Wielkiej Brytanii, Francji, Hiszpanii, Holandii i Niemiec, a także reprezentanci organizacji obywatelskich. Zdaniem zgromadzonych, nowela narusza standardy Unii Europejskiej, nie służy ochronie praw obywatelskich i narusza Konstytucję RP.

Parlamentarny Zespół Obrony Praworządności został powołany 18 grudnia 2019 r., aby monitorować działalność organów władzy publicznej w zakresie przestrzegania zasad praworządności poprzez analizę informacji uzyskiwanych z różnych źródeł (obywatele, samorządy, organizacje pozarządowe i inne, organy władzy publicznej, doniesienia medialne), a dokonane ustalenia udostępniać opinii publicznej i organom władzy publicznej. Do Zespołu należy 20 senatorów i 15 posłów.

W skład prezydium wchodzą: Piotr Zientarski jako przewodniczący i czterech wiceprzewodniczących: Gabriela Morawska-Stanecka, Marek Biernacki, Kamila Gasiuk-Pihowicz oraz Krzysztof Brejza.

Pełne wystąpienie Prezesa KRRP znajduje się tutaj.

Zobacz także