Przepisy dotyczące wjazdu i pobytu obywateli Ukrainy w Polsce – webinarium 4 marca. Są jeszcze wolne miejsca!

Zapraszamy radców prawnych do wzięcia udziału w bezpłatnym webinarium pt. „Przepisy dotyczące wjazdu i pobytu obywateli Ukrainy w Polsce”. Szkolenie odbędzie się online 4 marca  w godz. 18.00–20.30.

Radcy prawni, którzy wezmą w nim udział, otrzymają 6 punktów szkoleniowych liczonych do obowiązku doskonalenia zawodowego.

Webinarium poprowadzi radca prawny Jacek Białas. Podczas szkolenia zostaną omówione następujące zagadnienia:

  • Zasady wjazdu – przekraczania granicy zewnętrznej UE (wizy, ruch bezwizowy, specjalne rozwiązania).
  • Legalizacja pobytu dla obywateli Ukrainy (przedłużanie wiz, zezwolenia na pobyt czasowy itp.).
  • Ubieganie się o udzielenie ochrony międzynarodowej.
  • Specjalne rozwiązania związane z epidemią COVID oraz konfliktem zbrojnym.

Liczba miejsc ograniczona, zapraszamy do zapisów!

Webinarium będzie nagrywane.

Nagranie będzie dostępne na platformie e-learningowej KIRP  od 10 marca br.

Szkolenie odbędzie się za pomoc platformy Zoom. Link do rejestracji: https://szkolenia.kirp.pl/simple_form.aspx?szk=352&typ=1

 

Zobacz także