Przewodniczący Komisji Zagranicznej na otwarciu Roku Prawniczego 2022 w Londynie

Aktualne wyzwania dotyczące zawodów prawniczych, kwestie reprezentowania oligarchów związanych z reżimem kremlowskim w sprawach wywołanych nakładanymi sankcjami po agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę czy zagadnienia dotyczące jakości komunikacji między sędziami i adwokatami to tylko niektóre z tematów poruszanych podczas otwarcia Roku Prawniczego 2022 w Londynie. Krajową Radę Radców Prawnych podczas wydarzenia reprezentował r.pr. Piotr Chrzczonowicz, Przewodniczący Komisji Zagranicznej.

W wydarzeniach w ramach ceremonii otwarcia Roku Prawniczego uczestniczyli – poza przedstawicielami świata prawniczego Zjednoczonego Królestwa – licznie przybyli reprezentanci samorządów prawniczych i największych międzynarodowych organizacji prawniczych z całego świata.

Merytoryczna część obchodów Otwarcia Roku Prawniczego objęła debatę prezesów samorządów i międzynarodowych organizacji prawniczych, a także seminarium z udziałem przedstawicieli sądownictwa i adwokatur różnych krajów.

W debacie, w której głównymi panelistami byli Stephanie Boyce (Prezes The Law Society of England and Wales), Mark Fenhalls KC (Prezes Bar Council of England and Wales), Stenford Moyo (Prezydent International Bar Association – IBA), Julie Couturier (Dziekan Paryskiej Izby Adwokackiej) oraz Karen Cheah Yee Lynn (Prezes Malezyjskiej Rady Adwokackiej) wskazywano na aktualne wyzwania dotyczące zawodów prawniczych.

Podczas spotkania poruszono również kwestie dotyczące reprezentowania oligarchów związanych z reżimem kremlowskim w sprawach wywołanych nakładanymi sankcjami w związku z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, reprezentowania osób, którym zarzuca się pranie pieniędzy, korupcję czy niszczenie środowiska naturalnego, a także współczesnej kondycji etycznej prawników i aksjologicznego wymiaru profesji prawniczych.

Po prawej: Przewodniczący Komisji Zagranicznej KRRP, r.pr. Piotr Chrzczonowicz

Wśród prelegentów seminarium znaleźli się m.in. Prezesi Sądów Najwyższych Nigerii i Zimbabwe oraz reprezentanci adwokatury belgijskiej (Zrzeszenia Francuskojęzycznych i Niemieckojęzycznych Izb Adwokackich), singapurskiej czy Anglii i Walii. Ta część spotkania objęła dyskusję m.in. nad zagadnieniami dotyczącymi jakości komunikacji między sędziami i adwokatami, a także nad jakością komunikacji sądów ze społeczeństwem. Jak podkreślono, nie zawsze przebiega ona bezproblemowo, a jej rezultaty nie zawsze są właściwe tak w kontekście oceny przez opinię publiczną działań prawników, jak i pracy sądów.

Zaznaczono również, że to, jak wygląda ta komunikacja, ma znaczenie dla oceny funkcjonowania sądownictwa w różnych obszarach jego aktywności, a co za tym idzie – rzutuje na ocenę funkcjonowania całego wymiaru sprawiedliwości. W ramach seminarium poruszono także zagadnienia odnoszące się do przewlekłości postępowań, a także wykorzystywania w wymiarze sprawiedliwości nowoczesnych technologii, w tym rozwijania idei cyfrowej sprawiedliwości (e-justice).

Znaczącą wartością obchodów Otwarcia Roku Prawniczego była również możliwość rozmów kuluarowych, podczas których uczestnicy mieli okazję do dyskusji m.in. na temat zagadnienia wynagrodzeń przez państwo w ramach systemu pomocy prawnej udzielanej z urzędu (legal aid).

– Te wynagrodzenia nie są niestety satysfakcjonujące i trudno oczekiwać, aby w tym zakresie mogły pojawić się jakieś korzystne zmiany w najbliższej perspektywie czasowej – dodał obecny podczas ceremonii r.pr. Piotr Chrzczonowicz, przewodniczący Komisji Zagranicznej KRRP. – Trzeba jednak głośno o tym mówić i nie ustawać w bodźcowaniu władzy na rzecz zmiany tej sytuacji. Problemem, który zaczyna być zauważalny, jest sprawa niepłacenia ustalonych opłat przez klientów, z którymi prawnicy zawierają umowy dotyczące prowadzenia ich spraw. W wielu krajach obserwuje się nadto nasilające się próby inwigilacji prawników przez władzę i aktywności na rzecz pozbawiania prawników ich niezależności czy samorządności.

Innymi poruszanymi w rozmowach tematami były m.in. pomoc uchodźcom wojennym z Ukrainy, niezawisłość sędziowska i istniejące tendencje polityczne do reinterpretowania znaczenia zasady praworządności w duchu instrumentalnego wykorzystywania jej dla osiągania politycznych celów.

Przewodniczący Komisji Zagranicznej Krajowej Rady Radców Prawnych dodał, „iż wspólne rozmowy pozwalające na wymianę myśli czy doświadczeń pokazały zaś, z jak wieloma analogicznymi problemami borykamy się jako prawnicy”.

Jak spuentował r.pr. Piotr Chrzczonowicz, w rozmowach kuluarowych pojawiały się także pomysły na współpracę z innymi samorządami prawniczymi, m.in. propozycja przeprowadzenia szkoleń przez barristerów dla polskich radców prawnych, którzy podejmują wyzwanie pracy jako prawnicy zagraniczni na obszarze Zjednoczonego Królestwa.

Zaproszenie na ceremonię otwarcia Roku Prawniczego 2022 w Londynie, która odbyła się w dniach 2–3 października, na ręce Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych, przesłali Prezes The Law Society of England and Wales – Stephanie Boyce oraz Prezes The Bar Council of England and Wales – Mark Fenhalls KC.

Tradycja ceremonii otwarcia Roku Prawniczego jest głęboko zakorzeniona w historii. Jej początki sięgają czasów średniowiecza. Znamiennym jej elementem jest uroczyste nabożeństwo w Opactwie Westminsterskim, w którym biorą udział Lord Kanclerz, Lord Chief Justice of England and Wales, sędziowie sądów najwyższych i trybunałów (w tym np. Europejskiego Trybunału Praw Człowieka czy Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej), przedstawiciele środowiska sędziowskiego z sądów różnych instancji, adwokaci, prawnicy reprezentujący międzynarodowe organizacje prawnicze oraz inni zaproszeni goście. Nabożeństwo poprzedzone jest majestatyczną procesją, której uczestnicy występują w oficjalnych strojach obrazujących pełnione przez nich funkcje lub wykonywane profesje.

Zobacz także